Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Solicitare pentru emiterea autorizatiei de mediu- Ziarul Anunt de Mediu - ANPM Bucuresti

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
S.C. CRISCO SERV IMPEX SRL, cu sediul in str. Gradistea, nr. 15, bl. B1, sc 2, et 4, ap 35 sector 4, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C.- O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 18094016 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea colectat deseuri nepericuloase. Desfasurata in str. Prelungirea Ferentari, nr.157, sector 5, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei LUKOIL ), intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - ANPM TULCEA- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR: SC OPERATIONAL AGRO SRL. SEDIU SOCIAL: Judet Tulcea, Comuna Garvan strada Scolii nr. 33 TELEFON/ FAX: 0757708607. ACTIVITATEA: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta , paie si din alte materiale vegetale impletite cod CAEN 1629. AMPLASARE OBIECTIV: Comuna IC BRATIANU incinta SC LOMBARDI AGRO SRL. SCOPUL ATIVITATII: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta , paie si din alte materiale vegetale impletite cod CAEN 1629. PREZENTAREA ACTIVITATII: In extravilanul comunei IC Bratianu se desfasoara activitatea de fabricare a peletilor din lemn , paie si alte materiale vegetale impletite conform codului CAEN : 1629. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant, ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str. 14 Noiembrie nr 5, telefon: 0240/ 510622, fax: 0240/ 510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00.

Proiect acord de mediu- ANPM ILFOV- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
C.N.A.I.R. SA- DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI, titular al proiectului "AMENAJARE BRETEA DE LEGATURA DN6- DN CB LA PASAJ PE DN6, KM 10+ 678", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "AMENAJARE BRETEA DE LEGATURA DN6- DN CB LA PASAJ PE DN6, KM 10+ 678", propus a fi amplasat in judetul Ilfov, orasul Bragadiru, Centura Bucuresti. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni- Joi, intre orele 9.00- 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov- Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC - mediu- ANPM BUZAU- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
WSS AL GEBO GOLD, titular al Planului Urbanistic Zonal -Sala de evenimente corp C1, Corp C2 depozitare, amplasat in loc. Costesti, sat Spataru, Judetul Buzau, T15, P242, N.C. 24105 anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Buzau, str. Sfantul Sava, Nr. 3, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

ANUNT PUBLIC- titular al Planului Urbanistic Zonal- Ziarul Anunt de Mediu - ANPM Buzau

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
WSS AL GEBO GOLD, titular al Planului Urbanistic Zonal -Sala de evenimente corp C1, Corp C2 depozitare, amplasat in loc. Costesti, sat Spataru, Judetul Buzau, T15, P242, N.C. 24105 anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Buzau, str. Sfantul Sava, Nr. 3, zilnic intre orele 08-16, in termen de
18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Prosider Trading Angajeaza Macaragiu Rulant

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
Prosider INT`L Trading SRL angajeaza Macaragiu pod rulant categ C+E (pachet salarial 3000 lei net) pentru depozitul de produse metalurgice din Bucuresti, Bd. Metalurgiei, Sector 4. Detalii in intervalul luni-vineri, intre orele 9-17. Tel: 0741.591.604

Prosider Trading Angajeaza Manipulanti

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
Prosider INT`L Trading SRL angajeaza manipulanti marfa (2500 lei salariu net) pentru depozitul de produse metalurgice din Bucuresti, Bd. Metalurgiei, Sector 4. Detalii in intervalul luni-vineri, orele 9-17. Tel: 0741.591.604

Pierdut certificat inregistrare - Ziarul de Pierderi

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
Pierdut certificat inregistrare si acte firma THE SMOKERS PIT SRL CUI 39502274 J23/2822/ 18.06.2018. DECLAR NUL.

Anunt Public Agentia Protectia Mediului

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
ANUNT PUBLIC
Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov anunta publicul interesat asupra deciziei de revizuire/actualizare a autorizaţiei integrate de mediu nr. 9/05.08.2019 pentru SC DEMECO SRL, amplasamentul din județul Ilfov, orașul Popești-Leordeni, str. Lt.Maj.Av. Tanase Banciu nr.39/39A, care prevede desfăşurarea activităţilor încadrate în conformitate cu prevederile Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, anaxa 1 la punctul
5 .Gestionarea deșeurilor
5.1.Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:
a) tratare biologică;
b) tratare fizico-chimică;
c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;
5.3 b)Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:
(ii)pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;
5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării.
Documentele şi informaţiile relevante care au stat la baza deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuite/actualizate pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 și la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.ro
Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuită, pentru SC DEMECO SRL poate fi contestată în termen de 30 zile de la data afişării pe site-ul APM Ilfov, respectiv de la 22.10.2021.

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
Societatea LAERTIUS CAPITAL MANAGEMENT SRL CUI 33851666 cu sediul social in oras Sibiu, str. Alexandru Vlahuta nr. 2, cam.6 Jud. Ilfov in calitate de titular al planului PUZ - ZONA MIXTA SERVICII SI COMERT SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI T 125, P 506, NC 60280 in suprafata de 27.600,00 mp+5.483,00 oras Balotesti Jud Ilfov, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 29.09.2021, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Pierdere autorizatie in Ziarul de Pierderi

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
Am pierdut Autorizatia pentru Potectia Consumatorului a societatii SC Smart Luccredit SRL. O declar nula.

Pierdere legitimatie prin www.ziaruldepierderi.ro

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
Pierdut legitimatie cu numele de Grigorescu Elena Ioana, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor. Le declar nule.

Pierdut autorizatie functionare CECCAR

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
Pierdut autorizatie functionare CECCAR numarul 13000 pentru SC HIGH BUSINESS EXPERT SRL. O declar nula.

FAN FLAVIA STAR S.R.L., pierdut certificat constatator

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Bucuresti
Publicat in: 21 Oct 2021
FAN FLAVIA STAR S.R.L., pierdut certificat constatator eliberat la data de 23-02-2016 privind sediul social. Declar nul

Valmart Design Sediul Bucure Calea Doroban

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Bucuresti
Publicat in: 21 Oct 2021
Valmart Design SRL, cu sediul in București, Calea Dorobanților 172 - 178, inregistrata la ONRC cu nr. J 40 / 211 / 2014, CUI 32647545, anunta pierderea Certificatului de Inregistrare mențiuni ș Certificat constatator cu nr. 445253, emis la 23.08.2018

Pierdut Certificat Conducere Ambarcatiune

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
Pierdut Certificat Conducere Ambarcatiune clasa C si D nr. 35237 / 04.07.2011 pe numele Demeter Mihai Ludovic. Declar acest act nul

Coala Postliceal Henri Coand Turda Scoate

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
ȘCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ” TURDA
Scoate la concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante/catedră/profil/specializare următoarele:
• 1 normă didactică - medicină generală/Sănătate și asistență pedagogică/Medicină generală – Medic
• 1 normă didactică - medicină generală/Sănătate și asistență pedagogică/Medicină generală – Asistență medicală
• 1 normă didactică – farmacie/Sănătate și asistență pedgogică/Farmacie - Farmacist
•3x1 normă didactică - Pregătire instruire practică (asistență medicală)/Sănătate și asistență pedagogică/Asistență medicală - Asistență medicală
Informaţii la secretariatul şcolii: Str. G-ral Dragalina, nr. 139; Turda; L-V: 9:00 – 16:00, tel. 0264.315.011

ȘCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ” CLUJ-NAPOCA
Scoate la concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante/catedră/profil/specializare următoarele:
•2 norme didactice – Medicină generală/Sănătate şi asistenţă pedagogică/ Medicină generală
Informaţii la secretariatul şcolii: str. Sarmizegetusa, nr. 15, tel. 0264/414319, 0749043663.

Tataringa Sebastian Adresa Suceava Ipotesti

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
TATARINGA SEBASTIAN, cu adresa in Jud Suceava, Sat Ipotesti, angajeaza o bona. tel 0743046596

Stratum Enclosures Sediul Bucuresti Theodor

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
SC STRATUM ENCLOSURES SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul Theodor Pallady, nr 468, sector 3, angajeaza 20 de montatori ansamblare. tel 0743046596

ANUNT PUBLIC APM BRASOV- prin anuntmediu.ro

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Oct 2021
S.C Reycle Group Banat S.R.L, C.U.I 25451391, J11/68/2017 cu sediul in judet Caras Severin, Sat Glimboca, numarul 381 BC, ANUNTA PLUBLICULUI INTERESAT asupra obtinerii autorizatiei de mediu pentru functionarea activitatii de recuperare a materialelor reciclabile sortate, menajere si industrial nepericuloase in zona UZINA 2 - ZIZIN, cu suprafata de 13,5 hectare, la SE de MUNICIPIUL BRAȘOV, malul drept al paraului TIMISUL SE C, la N DJ 103 A, la S DE 42 , la V teren de 2,35 hectare si S.C. CET BRASOV S.A, la EST paraul DURBAV. Observatiile publicui se primesc in scris la sediul APM BRASOV, str. POLITEHNICII NR. 3, pe toata perioada de derulare a proceduri de autorizare.
1234567»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
Deruleaza