Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Aviz P.U.Z. - etapa elaborarii propunerii finale- Consiliul Judetean Ilfov . Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Aviz P.U.Z. - etapa elaborarii propunerii finale. Beneficiarul L INTESA PROMOTIVE SRL, proprietar al terenului in Comuna Glina, sat Catelu, tarla T8/1, parcela P5-6, numar cadastral 56196, in suprafata de 7845 mp anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului favorabil pentru documentatia P.U.Z. cu functiunea CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, RACORD UTILITATI SI IMPREJMUIRE. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 22.04.2024. Observatii/ Comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, (strada Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, Bucuresti), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
VERNICOLOR S.A. cu sediul in Sat Sintandrei, Comuna Sintandrei, Nr.180, Judet Bihor, angajeaza Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, 20 posturi cristian.petcu@work-finder.eu

Depunerea raportului privind impactul asupra mediului. Agentia pentru Protectia Mediului Alba. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Anunt public


Intertrans Balastira anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si, a studiului de evaluare a impactului asupra corpului de apa pentru proiectul ,,Extindere Iazuri Captalani 2 "propus a fi amplasat in extravilanul comunei Vintu de Jos, sat Paraului Mihai, jud. Alba. Tipul deciziei posibile luate de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Raportul si studiul pot fi consultate la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Alba din Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba, respectiv la sediul titularului din Vintu de Jos, Tarlaua Captalani, FN, jud. Alba, in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:30, respectiv in zilele de vineri, intre orele 09:00- 13:00. Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet http://apmab.anpm.ro/. Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Caminul Cultural din Vintu de Jos, Str Lucian Blaga nr 20, jud. Alba. in data de 20.05.2024, incepand cu orele 16.00. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/ opinii/ observatii privind documentele mentionate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba sau pe adresa de email: office@apmab.anpm.ro pana la data de 20.05.2024, data dezbaterii publice.

Informare publica- ANPM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Aceasta informare este efectuata de XTRATECRO SRL cu sediul in comuna Iecea Mare, nr. 348 jud. Timis si SPATARU CARMEN Timisoara, srtr. Paul C-tinescu 13/b, tel. 0723160193 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de ELABORARE PUZ ZONA MIXED USE SERVICII, MICA PRODUCTIE, DEPOZITARE/SPATII PENTRU SPORT SI AGREMENT SI SPATII PENTRU CAZARE, amplasat in Timisoara, Str. Polona nr. 23 A (adresa provizorie), jud. Timis, C.F. nr. 454007, C.F. nr. 454008, C.F. nr. 448670. Aceasta investitie este NOUA. Ca rezultat al acestei investitii vor rezulta urmatoarele: - PUZ ZONA MIXED USE SERVICII, MICA PRODUCTIE, DEPOZITARE/ SPATII PENTRU SPORT SI AGREMENT SI SPATII PENTRU CAZARE. De asemenea apele uzate menajere si apele pluviale rezultate in urma investitiei, se vor evacua in retea de canalizare publica menajera a mun. Timisoara. Nu este cazul de ape tehnologice. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dl. Dragan Dragomir, tel. 0723160193, dupa data de 02.05.2024

Informare publica- ANPM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Aceasta informare este efectuata de XTRATECRO SRL cu sediul in comuna Iecea Mare, nr. 348 jud. Timis si SPATARU CARMEN Timisoara, srtr. Paul C-tinescu 13/b, tel. 0723160193 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de ELABORARE PUZ ZONA MIXED USE SERVICII, MICA PRODUCTIE, DEPOZITARE/SPATII PENTRU SPORT SI AGREMENT SI SPATII PENTRU CAZARE, amplasat in Timisoara, Str. Polona nr. 23 A (adresa provizorie), jud. Timis, C.F. nr. 454007, C.F. nr. 454008, C.F. nr. 448670. Aceasta investitie este NOUA. Ca rezultat al acestei investitii vor rezulta urmatoarele: - PUZ ZONA MIXED USE SERVICII, MICA PRODUCTIE, DEPOZITARE/ SPATII PENTRU SPORT SI AGREMENT SI SPATII PENTRU CAZARE. De asemenea apele uzate menajere si apele pluviale rezultate in urma investitiei, se vor evacua in retea de canalizare publica menajera a mun. Timisoara. Nu este cazul de ape tehnologice. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dl. Dragan Dragomir, tel. 0723160193, dupa data de 02.05.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Denial Exim cu sediul in Sat Costesti, Comuna Orastioara de Sus, Nr.160, Judet Hunedoara, angajeaza 1 ingrijitor spatii hoteliere. cristian.petcu@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Pierdut parafa Dr. Suciu Oana, medic primar recuperare medicala.

ANUNT PUBLIC- APM BUCURESTI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Subsemnatii, CIMPOERU IULIANA- VASILICA impreuna cu CIMPOERU ALIN-CRISTIAN, persoane fizice, domiciliate in Bucuresti, Sectorul 4, Calea Serban Voda nr. 213-217, sc. 3, et. 10, ap. 41, in temeiul art. 7 alin. (233) din Legea nr. 50/1991, informeaza publicul interesat despre existenta Autorizatiei de Construire nr. 107/94.797 din 17.04.2024 emisa de Primarul Sectorului 4 Bucuresti, pentru proiectul ce consta in "Construire imobil cu regim de inaltime Ds+ P+ 2E+M avand functiunea gradinita, afterschool, scoala" dezvoltat in Bucuresti, Sector 4, Strada Obolului nr. 4A, Carte Funciara nr. 232010.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
SC TOTAL LIDER CONSTRUCT SRL, avand sediul social in Municipiul Bucuresti, Sector 4, str.Duminicii nr. 14, CUI 28271271, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/3835/2011 si SC TRANZACTII IMOBILIARE INTEGRATE SRL, avand sediul social in Municipiul Bucuresti, Sector 2, str.Alexandru Donici nr. 21, CUI 42169707, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/1004/2020, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate pentru documentatia PUZ - "Construire ansamblu residential: imobile locuinte colective cu regim de inaltime P+3E, imobil functiune mixta, zona agrement, amenajare incinta si imprejmuire ", in jud. Ilfov, com. Tunari, sat Tunari, T 30, P 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, Numere cadastrale 68383, 68393, 68405, 68411, 68421.Documentatia depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov, la data de 22.04.2024.
Observatii / comentarii se primesc la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3 - 5 (tel. 0212125693) in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Subsemnata Pirvu Emanuela declar pierduta si nula legitimatia de student emisa de Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti/ Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Restaurant, angajam personal: sofer , manipulant marfuri, incarcator-descarcator. Oferim salariu atractiv, o masa calda/zi. Pentru detalii, va stam la dispozitie telefonic si/sau pe WhatsApp la nr. 0724.879.729, 0755.048.182 sau pe mail: resurseumane.kebapshop@gmail.com.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Subsemnatul Belu Sergiu Ionut declar pierdute si nule: legitimatia si carnetul de student emise de Universitatea Politehnica Timisoara. Le declar nule.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
S.C. DIVERS INOX S.R.L. titular al proiectului ALIPIRE IMOBILE SI CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE METALICE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare.

NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ALIPIRE IMOBILE SI CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE METALICE, propus a fi amplasat in Jud. Ilfov, Com. Cernica, Sat. Caldararu, T-2, P49/11/1, lot 2, T2, P49/10, LOT 2 si T2, P49/9, nr. cad. 58841 si 58973.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Vineri intre orele 900 - 1200 , precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC - APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
MUNICIPIUL ALBA IULIA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE STRADA GAROAFEI SI STRADA DIANA - (INCLUSIV EXPROPRIERI PT. CAPACITATI DE TRANSPORT, RETELE APA SI CANAL CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 330/2010, ART.10)- MUNICIPIUL ALBA IULIA, CARTIER PACLISA, propus a fi amplasat in cartier Paclisa din Mun. Alba Iulia, strazile Diana si Garoafei. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM ALBA, Str. Lalelelor, Nr. 7B, Alba Iulia, Jud. Alba si la sediul Primariei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr.5A, in zilele de luni-joi intre orele 09:00 -14:30 si vineri intre orele 09:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM ALBA, Str. Lalelelor, Nr. 7B, Alba Iulia, Jud. Alba.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
LITTLEPIG AGRO SRL cu sediul in Sat Fintinele, Comuna Fintinele, Nr.125B/2, Judet Mures, angajeaza 4 ingrijitor animale. cristian.petcu@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Creazioni Legno SRL cu sediul in Oras Voluntari, Str. Iancu de Hunedoara, Nr.10A, Vila 10, Parter, Jud.Ilfov, angajeaza 7 posturi manipulant marfuri. cristian.petcu@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
TRANSPARENT DESIGN SRL cu sediul in jutetul Ilfov angajeaza 6 muncitori necalificati la spargerea si taierea materialelor de constructii.Tel. 0740999323.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
BRIOTHERMXPS SRL, ILFOV, ANGAJEAZA 2 MUNCITORI NECALIFICATI LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE, STUDII GENERALE EMAIL : OFFICE@BRIOXPS.RO

ANUNT PUBLIC- APM CARAS- SEVERIN. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
SZOMBATI ANDREI si SZOMBATI MELINDA, anunta publicul interesat asupra depuneri solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire anexa gospodareasca parter, imprejmuire teren" , propus a fi amplasat in comuna Pojejena, sat Divici, CF 39679, jud. Caras Severin. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni - joi, intre orele 800-1500, si vineri, intre orele 8.00-13.00 si la domiciliul titularului, mun. Timioara, str. Emil Racovita, jud. Timis, de luni pana vineri intre orele 10.00- 15.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras Severin, str. Petru Maionr, nr. 73.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in: Adunari Generale (Convocator) Romania
Publicat in: 18 Apr 2024
Ordinul Consilierilor Juridici din Romania. Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita. Nr. 01 din data 17 Aprilie 2024

In conformitate cu art. 15 din Statutul Asociatiei, Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici Ialomita, membrii: Emilian Barbu - membru fondator, Ovidiu Gales, Simona Dogaru, Iuliana Lambru, Viorel Stanciu, Camelia Nitu si Octavian Stanciu

C O N V O A C A:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA pe data de25.04.2024, ora 1700 care se va desfasura in sala de sedinte din cadrul Consiliului Judetean Ialomita aflat la adresa judet Ialomita, Municipiul Slobozia, B-dul Chimiei, Nr. 21.

Ordinea de zi propusa:

Validarea participantilor la sedinta si validarea dreptului de vot a acestora;
Prezentarea situatiei organizatiei: juridica si economica;
Prezentarea membrilor fondatori si aderenti ai Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita pana la data de 25.04.2024, consilieri juridici inscrisi in tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari activi/ suspendati tinut de catre CCJ Ialomita
Alte modificari ale statutului, actului constitutiv;
Votarea si confirmarea structurilor de conducere si coordonare ale Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita nou alese, dupa revocarea unor membrii din conducere, alegerea inlocuitorilor in vederea comunicarii modificarilor judecatoriei Slobozia, ulterior inregistrarea in registrul asociatiilor si fundatiilor;
Votarea modificarii statutului si a actului constitutiv;
Imputernicirea membrilor desemnati din cadrul Consiliul Director al Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita pentru deschiderea contului curent al Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita;
Schimbarea sediului social al Asociatiei "Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita";
Informarea catre Ordinul Consilierilor Juridici din Romania (OCJR), a noii conduceri a Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita si tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari activi/ suspendati;
Diverse. Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile A.G.E.A., toti consilierii juridici, (indiferent daca sunt stagiari sau definitivi) cu drept de vot, inscrisi in Colegiul Consilierilor Juridici Ialomita pana la data de 25.04.2024 si care au achitat cotizatia la zi. Informatii suplimentare se pot obtine de la persoana de contact prin email: emilian_barbu@yahoo.comsi la tel.0722300306, persoana de contact dl. cons. jur. Emilian Barbu. Intocmit, Cons. Jur. Emilian Barbu in calitate de membru fondator
1234567»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
20 Apr 2024
Deruleaza