Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in: Licitatii Romania
Publicat in: 31 May 2023
ROMANIA JUDETUL CARAS-SEVERIN COMUNA VALIUG, NR.56, PRIMAR,Tel.:0255235691
Nr.1530/29.05.2023.ANUNTUL DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA.Consiliul Local Valiug, cu sediul in comuna Valiug, nr.56, organizeaza licitatie publica pentru VANZAREA unui teren in suprafata de 580 mp, aflata in domeniul privat al comunei Valiug, inscris in CF nr 30499 nr. cad. 30499. ofertantii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine.Ofertele, in 2 exemplare, se depun la sediul Primariei comunei Valiug, in acelasi loc putand fi studiata documentatia care sta la baza vanzarii si poate fi achizitionat caietul de sarcini al vanzarii. Documentatia de atribuire poate fi achizitonata dupa efectuara platii sumei de 800 lei, suma ce cuprinde caietul de sarcini precum si taxa de participare la licitatie si 10% din valoarea terenului suma ce cuprinde garantia de participare la licitatie, la caseria primariei comunei Valiug. Ofertantii raman angajati pentru termenele ofertelor pana la desemnarea castigatorului licitatiei publice.Data limita de depunere a ofertelor este 28.06.2023 ora 10:00, iar deschiderea ofertelor se va face in data de 28.06.2023 ora 16:40 la sediul Primariei comunei Valiug. Informatii suplimentare la telefon : 0255235691. PRIMAR, BLAGA GHEORGHE SORIN

ANUNT PUBLIC - APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
SC SOCODOR FOTOVOLTAIC SRL titular nou (Espe Energia SRL titular vechi), anunta publicul intesat asupra deciziei de emitere a acordu[ui de mediu pentru proiectul " CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA, mentionat propus a fi amplasat in comuna Socodor , intravilan, identificat prin C.F. NR.: 304419; C.F. NR.: 304420; C.F. NR.: 304415; C.F. NR.: 304539; C.F. NR.: 304540-Socodor , judetul Arad. Proiectul acordului de mediu si informafiile relevante penfru luarea d,eciziei pot fi consultate la sediulla sediul Agentiei Pentru ProtectiaMediului Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, in zilele de luni - vineri intre orele 9.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www. anpm. apmar.ro Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul APM Arad , Splaiul Mures, FN , judetul Arad, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 31 May 2023
**
CUCINA GRANDE PIZZA SRL ANGAJEAZA 1 AJUTOR BUCATAR - serin.ismail@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 31 May 2023
**SC ECO TOTAL SRL cu sediul in Judetul Dolj, angajeaza 4 manipulanti marfuri. telefon 0740999323.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 31 May 2023
OMEGA ANDVAS GROUP SRL angajeaza Excavatoristi pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate. Relatii la telefon 0736 156 390

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. - APM ALBA IULIA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. CLAUS SERVICE SRL, titular al proiectuluiACHIZITII DE INSTALATII SI DOTARI CU ECHIPAMENTE SI UTILAJE INOVATOARE IN CADRUL SC CLAUS SERVICE SRL DESTINATE RECUPERARII IN ECONOMIA CIRCULARA SI PRODUCTIEI DE PRODUSE FINITE DIN MATERIALE RECICLABILE SORTATE NEPERICULOASE - DESEURI METALICE FEROASE, NEFEROASE SI CONEXE ACESTORA, INCLUSIV RACORDURI UTILITATI, ACCESE, PLATFORME DE LUCRU, CORP CLADIRE RECICLARE, INSTALATIE PANOURI FOTOVOLTAICE, IMPREJMUIRE, ILUMINAT SI LOGISTICA DESUPRAVEGHERE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ACHIZITII DE INSTALATII SI DOTARI CU ECHIPAMENTE SI UTILAJE INOVATOARE IN CADRUL SC CLAUS SERVICE SRL DESTINATE RECUPERARII IN ECONOMIA CIRCULARA SI PRODUCTIEI DE PRODUSE FINITE DIN MATERIALE RECICLABILE SORTATE NEPERICULOASE - DESEURI METALICE FEROASE, NEFEROASE SI CONEXE ACESTORA, INCLUSIV RACORDURI UTILITATI, ACCESE, PLATFORME DE LUCRU, CORP CLADIRE RECICLARE, INSTALATIE PANOURI FOTOVOLTAICE, IMPREJMUIRE, ILUMINAT SI LOGISTICA DESUPRAVEGHERE, propus a fi amplasat in localitatea Alba Iulia, strada Garii, nr.10D. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9.00- 14.30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 31 May 2023
Subscrisa 8 EX S.R.L., cu sediul social in Sat Belis, Comuna Belis angajeaza femeie de serviciu. 0741467567

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
"SC SGROM TEN SRL", titular al proiectului "Construire parc fotovoltaic si racordare la SEN", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire pare fotovoltaic si racordare la SEN" propus a fi amplasat in intravilan, comuna Ortisoara jud. Timis, teren identificat prin extras CF nr. 105734, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresà de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 31 May 2023
Subsemnatul Patrascanu Razvan- Ionut, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Matematica si Informatica Ovidius. O declar nula.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare
S.C. MEGA COMPANY IMPORT EXPORT S.R.L


S.C. MEGA COMPANY IMPORT EXPORT S.R.L titular al proiectului "Construire hala-depozitare P, amenajare incinta (alei auto+pietonale, parcare) spatii plantate si organizare de santier" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire hala-depozitare P, amenajare incinta (alei auto+pietonale, parcare) spatii plantate si organizare de santier" propus a fi amplasat in judetul Ilfov, com. Chiajna, Strada Turistilor nr.27, nr. cadastral 66872
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni - joi, intre orele 9 -13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apm-ilfov.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 31 May 2023
SC KEBAP SHOP SRL angajeaza urgent 2 femei pentru curatenie. Locatia se afla in Calea VItan, nr. 289, sector 3. Tel.: 0724.879.729; 0755.048.182.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare COMUNA BISTRA. COMUNA BISTRA, titular al proiectului EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE IN LOCALITATEA BISTRA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de pactului asupra mediuluifara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul 25/2022 propus a fi amplasat in LOCALITATEA BISTRA, STRAZILE: 22 DECEMBRIE, TROMPOS, AVRAM IANCU, AVIATORILOR, CLOSCA SI CRISAN. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9-14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC - APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
COMUNA ȘIȘTAROVAT (sediul in loc. Șistarovat, str. Principala, nr. 116, jud. Arad) titular al planului "AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMUNEI ȘIȘTAROVAT, JUDETUL ARAD, ORGANIZAT IN UP II PADUREA COMUNALA ȘIȘTORAVAT", cu suprafata de 224,2 ha, cu administratorul fondului forestier (asigurarea de servicii silvice), de catre Ocolul Silvic Lipova cu sediul in loc. Lipova, str. Fagetului, nr. 13, jud. Arad, aduce la cunostiinta publicului decizia etapei de incadrare, conform H.G. 1076/2004 si H.G. nr. 236 /2023: planul nu necesita evaluare de mediu si va fi adoptat fara aviz. Comentarii si propuneri justificate de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 31 May 2023
**SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, bulevardul Nicolae Iorga, nr. 2, Jud. Mehedinti, angajeaza Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet ( 5 posturi) si muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje (15 posturi).CV la loriana.tudorache@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
Administratorul judiciar provizoriu CII Lazar Mihaela anunta creditorii SC AGRICOLA BADCAR S.R.L., cu sediul in Sat Ciobanu, Com.Ciobanu, Str.Lalelelor, nr.13, Jud.Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/40/2014, CUI.32652720, faptul ca Tribunalul Constanta a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 in Dosarul nr.8358/118/2022. Termenul limita de inregistrare al cererilor de admitere la masa credala este 30,06.2023. Informatii privind procedura de insolventa a debitoarei puteti obtine accesand:www.bpi.ro.

Anunt public Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia- APM ALBA IULIA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
Anunt public Arhiepiscopia Romano- Catolica Alba Iulia , cu sediul in Mun.Alba Iulia ,str.Episcop Marton Aron nr.2 , in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu, pentru proiectul de plan Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier proprietate privata apartinand Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, Judetul Alba, UP XII Viisoara, cu amplasament in UAT comuna Berghin . Proiectul de plan mai sus mentionat, raportul de mediu si studiul de evaluare adecvata elaborate sunt disponibile publicului la sediul APM Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului de plan Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia , in zilele de luni - joi, intre orele 09 - 14.30, vineri 9-13. Mentionam ca dezbaterea publica va avea loc la data de 18.07.2023, ora 16.00, la sediul Ocolului Silvic Iezarul Trascau. Informatiile potentialului impact asupra mediului al planului propus, pot fi obtinute la sediul APM Alba si la sediul titularului de plan, in zilele de luni - joi, intre orele 09.00 - 14.30, vineri 9-13. Observatiile publicului se primesc in scris, cu datele de identificare ale reclamantului in zilele de luni - joi, intre orele 09.00 - 14.30, vineri 9-13, la sediul APM Alba, in termen de 45 de zile calendaristice de la data de 3.06.2023.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
S.C VIGO BUIDING SRL SI VEST RESIDENCE CONSTRUCT , titular al proiectului P.U.Z-,,CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E, COMERT-SERVICII, AMENAJARE CIRCULATII", in Judet Ilfov, comuna BRAGADIRU str.Crisul Repede , Tarla 36, Parcela 149/18/8,9 , lot 1/2/2/1/1; 1/2/2/1/2; 1/2/2/1/3; 1/2/1/1; 1/2/2/2/2/2; lot 2 ,nr. cad:134803; 134804; 134805; 131846; 135414; 129724 ; , anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
UDRISTE ALIN-GABRIEL , titular al proiectului P.U.Z-,,CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P+1ETAJ, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMNETE SI UTILITATI', in Judet Ilfov, comuna Cornetu T8, P25/7/1 ; nr.cad. 51665 , anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
COMUNA MIHAI BRAVU anunta publicul interesat asupra asupra faptului ca in urma analizarii documentatiei in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 22.05.2023, s-a luat decizia de nesolicitare a realizarii evaluarii de mediu pentru planul PUZ - "Sistem de alimentare cu apa in comuna Mihai Bravu, judetul Giurgiu ", propus a se implementa in jud. Giurgiu, com. Mihai Bravu , sat Mihai Bravu, titular al planului COMUNA MIHAI BRAVU.
Decizia etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare timp de 10 zile de la data afisarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
GHEORGHE IANCU, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului, nr. 186, in calitate de proprietar alaturi de GHEORGHE GEORGETA-IULIANA al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna 1 Decembrie, Strada Rasaritului, T43, P137/1/39, Nr. Cad. 62971, titular al PUD - LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
123456»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
04 Jun 2023
#boycotAustria
Deruleaza