Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 20 Jun 2024
Subsemnatul Maria Roberto Marius, declar ca am pierdut legitimatie si carnet de student al Universitatii din Bucuresti, facultatea de Geografie . Le declar nule.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 20 Jun 2024
Pierdut Certificat de inregistrare nr. B4910348, emis de O.N.R.C. la data de 14.03.2024 pe numele societatii MAGIC MOMENTS SHOW S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Elocintei nr. 6-8, camera 2, mansarda, J40/14828/2022, CUI 46571900. Il declar nul.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 20 Jun 2024
Sc Alrhea Food Limited SRL angajeaza pe postul de ajutor bucatar in jud cluj, Cluj-Napoca. Tel: 0757.682.671

Anunt Public- APM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 20 Jun 2024
ANUNT DE INTENTIE privind obtinerea Avizului de Oportunitate pentru P.U.Z. ADRESA: Jud. Ilfov, Sat. Mogosoaia. Soseaua Bucuresti-Targoviste, Tarla 17, Parcela 155 INITIATOR: CINCA GHEORGHE ELABORATOR: S.C. AXA PROIECT S.R.L. SCOPUL: PUZ IN VEDEREA LOTIZARII SI CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, ZONA MIXTA DE COMERT, CU SERVICII, FUNCTIUNI CONEXE Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile prin posta, la adresa Primariei Comuna Mogosoaia, Serviciul Urbanism si Amenajare Teritoriul, din Sos Bucuresti - Targoviste, nr. 138, Mogosoaia, Jud. Ilfov.

ANUNT APM DOLJ. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 20 Jun 2024
ANUNT PUBLIC SC DANUBE SOLAR TWELVE SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amplasare cablu subteran LES 110 kV in comuna Valea Stanciului si comuna Dobresti, judetul Dolj, pentru racordare parc fotovoltaic" propus a fi amplasat pe De 604, DN 55 (ambele fara cadastru) si DJ 561C (nr. cadastral 30277) din UAT Dobresti, jud. Dolj, respectiv pe DJ 561C (nr. cadastral 32342), pe podul raului Jiu (nr. cadastral 36359), pe str. Targului (o parte fara cadastru si o parte cu nr. cadastral 31911), str. Valea Jiului (nr. cadastral 31963), str. Postei (fara cadastru), str. Mosnenilor (nr. cadastral 42316), pe drumurile de exploatare (fara cadastru) De 482/1, De 1040/2, De893, De1008, De1029 si De1155/4 din UAT Valea Stanciului, jud. Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00- 16,00 si vineri intre orele 8,00 - 14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1

Anunt public APM Bucuresti . Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 20 Jun 2024
UKRO SANMAX SRL, titulara a activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sectorul 1, str. Atelierele Noi, nr. 2A+2B+2C, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, tel: 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Anunt public APM VALCEA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 20 Jun 2024
ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu B A J A N CATALIN-VICTOR, prin Plesanu Eduard-Bogdan, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, sector 6, b-dul Iuliu Maniu, nr. 152A, bl. K, sc. B, et. 10 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Impadurirea terenului agricol in suprafata de 12.3130 ha, in localitatile Scundu si Ladesti, judetul Valcea", ce urmeaza a se desfasura in comunele Scundu si Ladesti, judetul Valcea. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea: strada Remus Bellu nr. 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 - 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

ANUNT PUBLIC APM BIHOR Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 20 Jun 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare APM Bihor anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA SERVICE, BIROURI SI ANEXE, AMENAJARE ACCES, CABINA POARTA, PLATFORMA SPALATORIE, CATARGE STEAGURI, TOTEM LUMINOS, ELEMENTE DE SEMNALISTICA, REALIZARE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER" Propus a fi amplasat in Comuna Gepiu, nr. 199/C, nr. cad. 819, judet Bihor, titular SC MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL, cu sediul in Comuna Ortisoara, str. Timisoara-Arad, DN 69 Km 22, judetul Timis Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, B-dul. Dacia, nr.25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1400, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbh.ro, si la sediul titularului. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la APM Bihor, din Oradea, B-dul. Dacia, nr.25/A, in termen de 10 zile de la publicarea anuntului pe pagina de internet a APM Bihor.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
UAT municipiul Deva, titular al obiectivului REGENERAREA URBANA A ZONEI "MICRO 15", cu amplasamentul identificat prin Zona cartierului Micro 15, localitatea Deva, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, cod 2700, zilnic intre orele 09-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
Societatea SC BRADUL MANECIU SRL, cu sediul in jud. Prahova, sat. Maneciu pamanteni,angajeaza personal necalificat cu studii 10 clase si limba engleza pentru 1 post de camerista cod COR 516201 si 3 posturi de muncitor asamblare si montarea pieselor cod COR 932906. CV se pot trimite la officebradul@gmail.com. Interviul va avea loc in data de 26.06.2025 la ora 9 la sediul societatii.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
Compania Nationala "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" S.A. CONSTANTA, avand sediul in Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, judetul Constanta, titular al documentatiei "Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008)", Municipiul Constanta, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal "Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008)", Municipiul Constanta, judetul Constanta. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
Compania Nationala "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" S.A. CONSTANTA, avand sediul in Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, judetul Constanta, titular al documentatiei "Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008)", Municipiul Constanta, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal "Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008)", Municipiul Constanta, judetul Constanta. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
Pierdut Carnet de student si legitimatie eliberate de Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, Facultatea de drept, pe numele Gubavu Ana-Carolina.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
ANUNT PUBLIC 3. Domnii MARIN MIRCEA si MARIN DANIELA, in calitate de proprietari ai terenului avand suprafata de 11 916 mp conform masuratori cadastrale, din orasul Pantelimon, judetul Ilfov, Strada Nita Damache, FN, Tarla 32, Parcela 289/1, Nr. cadadastral 114702, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru Documentatia "PUZ - ANSAMBLU DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 20.06.2024. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3 - 5, sector 6 (tel. 021 212 56 93) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
ELITE SURFACE SYSTEMS SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Oastei, nr. 29, Sector 1, angajeaza 10 Muncitori necalificati la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet, cunostinte lb. engleza. CV la email: florin.olteanu@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
Andriesei Bianca-Mihaela, studenta in anul II la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie, declar pierdut si nul carnetul de student.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
Declar pierdut Certificat de inregistrare fiscala cu numarul 21961860 emis pe numele TOMPA NICOLAE GHEORGHE AGENT DE ASIGURARE, cu sediul in Sat Cerneteaz (Com. Giarmata) Nr.262. Il declar nul.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
ANUNT PUBLIC.

Composesoratul Urbarial Chisindia, titular al planului ,,Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privata ce apartine Composesoratului Urbarial Chisindia, localitatea Chisindia (UP I Chisindia), judetul Arad", aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (SC MURESUL DRAMBAR SRL) MURESUL DRAMBAR S.R.L., cu sediul in Drambar, comuna Ciugud, Calea Alba Iulia, nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba sub nr. J01/697/2009, CUI RO26125245, titular al proiectului, "EXPLOATARE AGREGATE MINERALE (balast)", in perimetrul de exploatare "COSLARIU TERASA" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM ALBA in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Fara evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "EXPLOATARE AGREGATE MINERALE (balast)" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Santimbru, jud. Alba. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, in zilele de luni- joi , intre orele 9.00- 14.00 , si vineri intre orele 9.00- 13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmab.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 19 Jun 2024
Vlad Cristian anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Spalatorie auto self service "propus a fi amplasat in tarla 27, parcela 651/1, lot1, lot 1/2, lot2, comuna Dobroiesti, Jud. Ilfov, nr. cad 56747. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul / adresa din str. Delea Noua, nr.24, sc.1, et.4, ap,33, sector 2 , Bucuresti - Vlad Cristian. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6.
123456»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
23 Jun 2024
Deruleaza