Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Baroko Textile Sediul Voluntari Ilfov Angajeaza

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 31 May 2023

**Baroko Textile SRL, cu sediul in Voluntari - Ilfov, angajeaza 3 muncitori necalificati in industria confectiilor, 0749748904

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 31 May 2023
ROYAL CONSTRUCT BUCOVINA SRL avand sediul in Str Humorului, nr 143 , localitatea Scheia , jud. Suceava , titular al planului ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CU REGULAMENT DE URBANISM AFERENT IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE, PENTRU CONSTRUIRE HALE CU DESTINATIA SEDIU FIRMA ,BIROURI, GARAJ aI SERVICII AUTO, LOCURI DE PARCARE, IMPREJMUIRE, RACORDURI/ BRANSAMENTE LA RETELELE DE UTILITATI TEHICO-EDILITARE in judetul Suceava, municipiul Suceava, str. Mitocului (nr. cad. 38038) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM SUCEAVA, Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava, Jud. Suceava, de luni pana joi intre orele 09 - 16.00, vineri intre orele 09 - 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM SUCEAVA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC- APM TIMISOARA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 30 May 2023
LAJOS TIBERIU, LAJOS CARINA titular al proiectului " Anexa la explotatia agricola parter si scoatere din circuitul agricol", propus a fi amplasat in comuna Foeni extravilan, Lr.nr.401555, nr.cad. 401555, jud. Timisanunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " Anexa la explotatia agricola parter si scoatere din circuitul agricol", propus a fi amplasat in comuna Foeni extravilan, CF.nr.401555, nr.cad.401555, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00. precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicariianuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului."

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 30 May 2023
Angajam pentru germania fierari ,dulgheri si meseriasi in acoperisuri.se ofera cazare gratuit,cer si ofer maxima seriozitate. Mai multe detalii la telefon, +49 177 480 7425 - +40 741 754 931, +40 767 384 788 Marius

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 30 May 2023
S.C. MARCOS EXPERT GARAGE S.R.L., cu sediul in judetul Hunedoara, mun. Vulcan, str. Romana, nr. 10, bl. 55, sc. 3, et. 4, ap, 41, anunta depunerea solicitarii pentru eliberarea autorizatiei de mediu pentru activitatea CAEN 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor (vopsitorie auto), punct de lucru judetul Hunedoara, mun. Vulcan, str. Caprioara, nr. 3.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 30 May 2023
INTERBRANDS ORBICO SRL cu sediul social in Str. Nutu Ion, Nr.44, Sector 5, Bucuresti, identificata prin CUI RO3786280, J40/9571/1993, declara pierdute urmatoarele documente: Carte de Interventie, Registru Special si Declaratie de Instalare pentru Casele de marcat DATECS, model DP 25, cu seriile DB4200086521, DB4200009470, DB4200116704, Carte de Interventie si Declaratie de Instalare pentru Casele de marcat DATECS, model DP 25, cu seriile DB4200086119, DB4200086514, DB4200086362, DB4200115537, Registru Special pentru Casa de marcat DATECS, model DP 25, cu seria DB4200115535.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 30 May 2023
Subsemnata Dumitru Georgiana, declar pierdut carnetul de student, emis de Facultatea de Farmacie Carol Davila. O declar nula.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 30 May 2023
Anuntul public pentru Etapa de incadrare - faza PUZ , Titularii S.C. BTNR INVEST S.R.L., S.C. ENNE EMME CROUP S.R.L., GHIRVAN MIHAI, GHIRVAN RODICA, IONAS NICOLAE, IONAS RAVECA, cu sediul in localitatea Timisoara, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului "ELABORARE PUZ - DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII", in extravilanul comunei GHIRODA, CF nr 400714, CF nr 400711, CF nr 406842, CF nr 404762,CF nr 407236, CF nr 407489, CF nr 402992, CF nr 407040, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul S.C. TERNAR S.R.L., Timisoara, str. Iris, nr.21A, etaj 2, Ap.4 zilnic intre orele 10-16 . Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 30 May 2023
Anuntul public pentru Etapa de incadrare - faza PUZ , Titularii S.C. BTNR INVEST S.R.L., S.C. ENNE EMME CROUP S.R.L., GHIRVAN MIHAI, GHIRVAN RODICA, IONAS NICOLAE, IONAS RAVECA, cu sediul in localitatea Timisoara, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului "ELABORARE PUZ - DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII", in extravilanul comunei GHIRODA, CF nr 400714, CF nr 400711, CF nr 406842, CF nr 404762,CF nr 407236, CF nr 407489, CF nr 402992, CF nr 407040, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul S.C. TERNAR S.R.L., Timisoara, str. Iris, nr.21A, etaj 2, Ap.4 zilnic intre orele 10-16 . Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

APM ALBA IULIA- ANUNT DE MEDIU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 30 May 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Rusu Daria Andreea, titular al proiectului "Construire casa de vacanta, anexe gospodaresti si imprejmuire", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in comuna Salciua, sat Sub Piatra nr. 511A, judetul Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelelor nr. 7B, in zilele de luni - joi, intre orele 09 - 14.30, vineri 9.00- 13.00, precum si pe http://apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 30 May 2023
TONEA DANIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA angajeaza Cofetari. Relatii la telefon 0736 156 390.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 30 May 2023
SUBSEMNATA Grigore Andreea- Cristina. declar pierduta legitimatia de transport emisa de Academia de Studii Economice din Bucuresti. O declar nula. In cazul in care o gaseste cineva, ma poate contacta la adresa de mail: andreeagrigore144@yahoo.ro Multumesc.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in: Licitatii Romania
Publicat in: 30 May 2023
Primaria municipiului Medgidia, cu sediul in Medgidia, str. Decebal, nr. 35, telefon/ 0241/814085, fax/ 0241/811006 organizeaza licitatie publica pentru: vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren situat in extravilanul mun. Medgidia, parcela CO 288/1/2, in suprafata de 1644 mp,identificat cu nr. cadastral 110876, categoria de folosinta curti constructii, proprietate privata a mun. Medgidia, jud. Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren situat in extravilanul mun. Medgidia, parcela NP 289/2, in suprafata de 2037 mp, identificat cu nr. cadastral 110875, categoria de folosinta" neproductiv", proprietate privata a mun. Medgidia, jud. Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafata de 607 mp, situat in str. Vilcelelor, nr. 4, lot. 1, identificat cu nr. cadastral 110872, avand categoria de folosinta curti- constructii; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafata de 183 mp, situat in str. Tudor Vladimirescu, nr. 3C, identificat cu nr. cadastral 110964, avand categoria de folosinta curti -constructii; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, compus din teren in suprafata de 128 mp, identificat cu nr. cadastral 110968 si constructia C1 spatiu prestari servicii, in suprafata de 37 mp, identificat cu nr. cadastral 110968 -C1, situat in str. Tudor Vladimirescu, nr. 3D, avand categoria de folosinta curti -constructii. Licitatia va avea loc la sediul DGDPP Medgidia, str. Republicii, nr. 36B, in data de 22.06.2023, ora 10.00. Relatii suplimentare, caiete de sarcini si inscrieri, la sediul DGDPP, str. Republicii, nr. 36B, tel. 0241.814085, fax: 0241.811006. Depunerea ofertelor se face la sediul DGDPP Medgidia, din str. Republicii nr. 36B, in perioada 12.06.2023 -21.06.2023, pana la ora 12:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in: Licitatii Romania
Publicat in: 30 May 2023
Primaria municipiului Medgidia, cu sediul in Medgidia, str. Decebal, nr. 35, telefon. 0241/814085, fax. 0241/811006 organizeaza licitatie publica pentru: Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109B, lot 2, in suprafata de 1000 mp, identificat cu nr. cadastral 110658, cu acces din str. Dezrobirii, proprietate privata a mun. Medgidia, jud. Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109B, lot 3/1, in suprafata de 1000 mp, identificat cu nr. cadastral 110868, proprietate privata a mun. Medgidia, jud. Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan situat in mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109B, lot 3/2, in suprafata de 939 mp, identificat cu nr. cadastral 110869, proprietate privata a mun. Medgidia, jud. Constanta; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafata de 70 mp, situat in str. Lt. Oprea Haraciu, nr. 14Bis, identificat cu nr. cadastral 110966, avand categoria de folosinta curti -constructii; Vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafata de 17 mp, situat in str. Kemal Agi Amet, nr. 42Bis, identificat cu nr. cadastral 110974, avand categoria de folosinta curti-constructii. Licitatia va avea loc la sediul DGDPP Medgidia, str. Republicii, nr. 36B, in data de 27.06.2023, ora 10.00. Relatii suplimentare, caiete de sarcini si inscrieri, la sediul DGDPP, str. Republicii, nr. 36B, tel. 0241.814085, fax: 0241.811006. Depunerea ofertelor se face la sediul DGDPP Medgidia, din str. Republicii nr. 36B, in perioada 19.06.2023-26.06.2023, pana la ora 12:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 30 May 2023
ANUNT PUBLIC 2. S.C. PORTLAND TRUST DEVELOPMENTS SIX S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 46D- 46E- 48, OREGON PARK, Corp B, Parter, Unitatile B032 si B042, Biroul 10, Titular al programului PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) - PENTRU "REALIZARE PARC INDUSTRIAL, LOGISTIC, SERVICII, AMENAJARE CIRCULATII, INFRASTRUCTURA UTILITATI PUBLICE, PARC FOTOVOLTAIC (PANOURI ȘI STOCARE BATERII), INTRODUCERE IN INTRAVILAN 21,2 HA, "suprafata de studiu de 50,47 ha, localitatea Ciupa Manciulescu, comuna Ratesti, nodul rutier intersectie Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti cu drumul judetean DJ 702A, km 86, punct acasa, TARLAUA 27, PARCELA 190, IE 83921 si TARLAUA 66, PARCELA 443 (LOTUL 1 (N.C. 83872), LOTUL 2 (IE 83873), LOTUL 4 (IE 80000), LOTUL 5 (IE 82224), LOTUL 6 (IE 83067), LOTUL 7 (IE 82263), LOTUL 8 (IE 82957), LOTUL 9 (IE 82284), LOTUL 10 (IE 82876), LOTUL 11 (IE 82988), LOTUL 12 (IE 82260), LOTUL 13 (IE 82242), LOTUL 14 (IE 83286), judet Arges, Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Arges, din localitatea Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, de luni pana joi intre orele 9.00 - 11.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Arges in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Solicitare de obtinere a avizului de mediu- APM ARGES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 30 May 2023
S.C. PORTLAND TRUST DEVELOPMENTS SIX S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 46D- 46E- 48, OREGON PARK, Corp B, Parter, Unitatile B032 si B042, Biroul 10, titular al programului PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) - PENTRU "REALIZARE PARC INDUSTRIAL, LOGISTIC, SERVICII, AMENAJARE CIRCULATII, INFRASTRUCTURA UTILITATI PUBLICE, PARC FOTOVOLTAIC (PANOURI ȘI STOCARE BATERII), INTRODUCERE IN INTRAVILAN 21,2 HA," suprafata de studiu de 50,47ha, localitatea Ciupa Manciulescu, comuna Ratesti, nodul rutier intersectie Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti cu drumul judetean DJ 702A, km 86, punct acasa, TARLAUA 27, PARCELA 190, IE 83921 si TARLAUA 66, PARCELA 443 (LOTUL 1 (N.C. 83872), LOTUL 2 (IE 83873), LOTUL 4 (IE 80000), LOTUL 5 (IE 82224), LOTUL 6 (IE 83067), LOTUL 7 (IE 82263), LOTUL 8 (IE 82957), LOTUL 9 (IE 82284), LOTUL 10 (IE 82876), LOTUL 11 (IE 82988), LOTUL 12 (IE 82260), LOTUL 13 (IE 82242), LOTUL 14 (IE 83286), judet Arges, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din localitatea Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, de luni pana joi intre orele 9.00 - 11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Arges in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

2 Maseuri de intretinere si relaxare- TG-MURES. Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 30 May 2023
**FFP 2010 SRL, cu sediul in Targu Mures, Pasaj Padurii nr.21, angajeaza 2 Maseuri de intretinere si relaxare, 2 Ospatari si 1 Camerista. CV-urile sa fie trimise pe adresa raluca.trandafir@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 30 May 2023
S.C. ALEX FEROMOB CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in judetul Hunedoara, sat Santamaria- Orlea, comuna Santamaria-Orlea, nr. 80A, anunta depunerea solicitarii pentru eliberarea autorizatiei de mediu pentru activitatea CAEN 2550- Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor, punct de lucru judetul Hunedoara, sat Santamaria-Orlea, comuna Santamaria- Orlea, nr. 80A.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 30 May 2023
SC TIMAC AGRO ROMANIA SRL anunta depunerea cererii pentru revizuirea Autorizatiei de mediu cu nr. 82/15.11.2022, pentru obiectivul amplasat in Municipiul Braila, Soseaua Baldovinesti, Nr. 40F, Judet Braila. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului se vor transmite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din Braila, B-dul Independentei nr.14, bl. B5, Parter.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 30 May 2023
MBS INSOLV CONSULT SPRL, practician in insolventa, anunta creditorii ca pe rolul Tribunalului TIMIS s-a dispus declansarea procedurii de insolventa fata de SC ASIER BILTOKI SRL, dosar nr. 2009/30/2023 si fata de SC STN CONST FAST SRL D, dosar nr. 567/30/2023.
«3456789»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
04 Jun 2023
#boycotAustria
Deruleaza