Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in: Citatii / Somatii Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
Stimata doamna/ stimate domn, sunteti chemat in aceasta instanta, camera sala 5, civil Complet A6 s+m. fam+ ff, in data de 16 Mai 2023, ora 9:00 in calitate de intimat,in proces cu Draghici Ion in calitate de apelant- petent, Draghici Alexandrina in calitate de apelant- petent.Prin amanarea citatie sub semnatura de primire, personal ori prin reprezentant legal sau conventional ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei pentru un termen de judecata, cel citat este prezumat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanat.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
COVASNA ESTIVAAL 2002 S.A.(titular proiect), titular al activitatii: 3511 - Productia de energie electrica , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Slobozia , Sola 85 , Parcela 3 , judetul Giurgiu . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM GIURGIU, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
SC RED PREMIUM DISTRIBUTION SRL avand sediul in Bucuresti, sector 1, str. Drumul Padurea Pusnicu, nr. 141A,bl. RU36, et.2, ap.6, titular al planului/ programului " P.U.Z. SCHIMBARE FUNCTIUNE DIN LOCUIRE IN SERVICII-COMERT-DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SPATII DE BIROURI, ALIPIRE TERENURI" amplasat in Ilfov, Comuna Dascalu, str.DJ200, T47, P180/5, N.C. 50879, N.C. 50469 anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 09.03.2023, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Bialetti Stainless Steel Sediul Plopeni

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
BIALETTI STAINLESS STEEL cu sediul in Loc. Plopeni, Jud. Prahova, angajeaza 2 Muncitori necalificati la ambalarea produselor solide si semisolide. E-mail: ana.pirvu@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
BIALETTI STAINLESS STEEL cu sediul in Loc. Plopeni, Jud. Prahova, angajeaza 2 Muncitori necalificati la ambalarea produselor solide si semisolide. E-mail: ana.pirvu@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
DOMIST GRUP SRL, titulara a activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 6, b-dul Iuliu Maniu, nr. 171, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
Subscrisa BRUTARIA FERMECATA S.R.L. Numar de ordine in Registrul Comertului: J22/2092/2022, Cod Unic de Inregistrare 46297598 declara ca a pierdut Certificatul de Inregistrare seria B Nr. 4521448, emis pe data de 15.06.2022 si eliberat pe 16.06.2022. Il declar nul.

Mega Image Sediul Bucuresti Angajeaza Incarcatori

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
MEGA IMAGE SRL, cu sediul in Bucuresti, angajeaza 100 de Incarcatori-Descarcatori. Cv-urile pot fi trimise la adresa: raluca.trandafir@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
*MEGA IMAGE SRL, cu sediul in Bucuresti, angajeaza 100 de Incarcatori- Descarcatori. Cv-urile pot fi trimise la adresa: raluca.trandafir@work-finder.eu

Utilit Publice Bran Organizeaz Sediul Comuna

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
S.C. UTILITĂŢI PUBLICE BRAN SRL, organizează la sediul său din comuna Bran, sat Sohodol, str. Aluniş nr. 2, jud. Braşov, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern 109 din 2011, selecția candidaților în vederea desemnării directorului general al SC UTILITĂŢI PUBLICE BRAN SRL.Calendarul desfăşurării procedurii, criteriile de selecţie şi bibliografia pot fi obţinute de la sediul SC Utilităţi Publice Bran SRL din Bran, str. Aluniş nr.2, jud. Braşov sau de pe pagina de internet www.utilitatipublicebran.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
Laur Constructii Civile si Industriale SRL , angajeaza muncitori necalificati la demolarea cladirilor, captuseli, zidarie, placi mozaic , faianta, gresie, parchet , 50 posturi , Bucuresti. Se ofera salariu atractiv, cazare, card sanatate privat. Relatii la telefon 0728.688.414.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
ANEXA Nr. 5.G
la procedura


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
(titularul proiectului)


S.C. ESTA DEAL INVESTMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centru comercial, amenajare platforma parcare, amplasare totem publicitar si reclame, amenajare acces auto si pietonal, imprejmuire teren", propus a fi amplasat in Comuna Domnesti, sat Domnesti, T16, P67, 67/14, nr.cadastral 119398, jud.Ilfov.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul SC Esta Deal Investment SRL din com.Aninoasa, str.Valahia, nr.4A, sat Viforata, jud.Dambovita, in zilele de luni - vineri, intre orele 09:00 - 12:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE- APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
ANUNT 2. HANEȘ Petrica, FARCUT Nicu-Alin, CIURȘAȘ Claudiu- Andrei, CIURDARI Dorina, NEDA Emilian, VaTCA Daniel, VaTCA Ionela Ecaterina, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anunta elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII " pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 401955, 405123, 405837, 409048, 411835, 411836 si 417613 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10.00- 11.00. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE- APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
ANUNT 1. HANEȘ Petrica, FARCUT Nicu-Alin, CIURȘAȘ Claudiu- Andrei, CIURDARI Dorina, NEDA Emilian, VaTCA Daniel, VaTCA Ionela Ecaterina, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anunta elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII " pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 401955, 405123, 405837, 409048, 411835, 411836 si 417613 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10.00- 11.00. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
ANUNT 1. LOGEST S.R.L., TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anunta elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII" pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 408849 ȘI 417612 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10.00-11.00 Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
ANUNT 1. LOGEST S.R.L., TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anunta elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII" pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 408849 ȘI 417612 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10.00-11.00 Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
Pierdut certificat de inmatriculare firma SC ARS DENTIS SRL. il declar nul.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
*SC ROMSEH TOOLS SRL cu sediul in Judetul Vrancea angajeaza 3 operatori la masini unelte cu comanda numerica. Telefon 0740999323.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
Angajez manipulant si stivuitorist. Relatii la telefon: 0743.002.529

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 Mar 2023
"COMUNA COSTEIU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ˮModernizare sistem de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare si epurare in comuna Costeiu, judetul Timis", propus a fi amplasat in comuna Costeiu, localitatile Costeiu, Tipari si Paru, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului: Localitatea Costeiu, str. Principala, nr. 282A, judetul Timis, in zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timisˮ
1234»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
23 Mar 2023
#boycotAustria
Deruleaza