Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici.
Publica acum   un anunt pe 33 situri!

Pierdut certificat constatator privind punct de lucru

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 26 Jul 2021
FAN FLAVIA STAR SRL - pierdut certificat constatator privind punct de lucru.

A.P.M. Ilfov anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 26 Jul 2021
A.P.M. Ilfov anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data 21.07.2021 urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, pentru PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBILE CU REGIM DE INALTIME 2S+P+2E+ER SI 2S+P+3E+ER CU MODIFICARE ACCES AUTO SI PIETONAL FATA DE CUM AU FOST REGLEMENTATE PRIN DOCUMENTATIA DE URBANISM APLICABIL IMOBILULUI TEREN, propus in Str. Erou Iancu Nicolae Nr. 144 (fost 126) , N.C.115763, Orasul Voluntari, Judetul Ilfov, avand ca titular SC LARA DEVELOPMENT INTERNATIONAL SRL. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel. 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

A.P.M. Ilfov anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 26 Jul 2021
A.P.M. Ilfov anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data 21.07.2021 urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, pentru PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBILE CU REGIM DE INALTIME 2S+P+2E+ER SI 2S+P+3E+ER CU MODIFICARE ACCES AUTO SI PIETONAL FATA DE CUM AU FOST REGLEMENTATE PRIN DOCUMENTATIA DE URBANISM APLICABIL IMOBILULUI TEREN, propus in Str. Erou Iancu Nicolae Nr. 144 (fost 126) , N.C.115763, Orasul Voluntari, Judetul Ilfov, avand ca titular SC LARA DEVELOPMENT INTERNATIONAL SRL. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel. 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Sano Dent Expert Angajeaza Femeie Serviciu

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 26 Jul 2021
S.C. SANO DENT EXPERT S.R.L. angajeaza femeie de serviciu cunoasterea limbi engleze prezinta avantaj, inf. 0749373858 sau sanodentexpertsrl@gmail.com

Pierdut certificat imatriculare si constatatoare

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 26 Jul 2021
IF Procorodie Adrian- Alexandru, F40/2078/2003, CUI 20027760, cu sediul profesional in Municipiul Bucuresti, str. Macului, nr. 23, sector 1.Pierdut certificat imatriculare si constatatoare emise in temeiul art 17 alin(1) lit. C) din legea 359/2004. Le declar nule.

Declar pierdut carnet de student si legitimatie de student

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Jul 2021
Declar pierdut carnet de student si legitimatie de student , pe numele Culda Mihail Sebastian , emise de Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica , Bucuresti. Le declar nule.

PFA NICULAE DORA, sediul Bucuresti,

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Bucuresti
Publicat in: 25 Jul 2021
PFA NICULAE DORA, sediul Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 160, bl.36, ap.36, CUI-23573120, declar pierdute TOATE ACTELE! Le declar nule.

Anunt public privind depunerea

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 25 Jul 2021
SC OMV PETROM SA titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei-785.Calacea" propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF.nr.105985- Ortisoara, jud.Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-785.Calacea" propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF.nr.105985- Ortisoara, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele- 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis."

Institutul Statistic Matematic Matematic

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 25 Jul 2021
Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române (ISMMA) cu sediul în Bucureşti, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, scoate la concurs: un post de cercetător ştiințific gradul I (CS I) 1/2 normă pe perioadă determinată, în domeniul matematică – ecuaţii cu derivate parţiale, analiză neliniară şi un post de cercetător ştiințific gradul II (CS II) 1/2 normă pe perioadă determinată, în domeniul matematică – sisteme dinamice, modelare de dimensiuni şi complexitate reduse. Condițiile de participare la concurs și actele necesare se găsesc în Regulamentul de Organizare a Concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare, Art. 5, Art. 7 și Art. 9, disponibil la adresa www.ismma.ro şi în Legea 319/2003-Statutul Cercetǎtorului. Dosarele de concurs pentru CS I şi CS II trebuie întocmite conform precizǎrilor MEC aflate pe http://www.research.gov.ro/ro/articol/4982/ sistemul-de-cercetare-promovarea-in-grad-a-cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii. Înscrierile se fac in termen de 30 de zile de la apariția anunțului în intervalul 9-14 la sediul ISMMA, camera 4335, etaj 4. Concursul va avea loc la ISMMA, pe 5 iulie 2021, ora 10:00 (CS I), ora 11:00 (CS II) Actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afișate la sediul institutului și se depun la secretariatul institutului pana în ultima zi, ora 14. Relații suplimentare se pot obține de pe site ismma.ro și la tel. 0735191055.

Constanta. Anunt public emitere acord mediu

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 25 Jul 2021
Bunica Robert- Florian pfa , cu sediul in orasul Harsova, strada Portului nr.17 , bloc S3 , scara B , etaj 1 , apartament 5, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului , obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) preluarea si epurarea a apelor uzate , cod CAEN 3700 , amplasat in orasul Harsova si in satele din inprejurimi . Persoanele fizice sau juridice interesate , pot depune eventuale contestatii sau sugestii , la sediul A.P.M. Constanta , strada Unirii nr.23 , telefon 546696

TIMISOARA. Pierdut legitimatie transport (student)

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Jul 2021
Pierdut legitimatie transport (student) seria D nr 0068620, nume: Pavel Andrei. O DECLAR NULA.

Pierdut certificat de inregistrare

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Jul 2021
Pierdut certificat de inregistrare pentru Oxford Nation SRL Cod fiscal 32453077 si numar de inregistrare J40/13863/2013 si sediul in Bucuresti Aleea Terasei nr 10B Sector 4. Acest document este declarat nul.

ANUNT PUBLIC procedura de emitere autorizatie mediu

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 25 Jul 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR: UAT Comuna Nalbant. SEDIU: Judet Tulcea, Comuna Nalbant sat Trestenic, judet Tulcea, TELEFON/ FAX: 0733730924. ACTIVITATEA: Captare, tratare si distributie apa potabila; AMPLASARE OBIECTIV: Comuna Niculitel sat Trestenic; SCOPUL ATIVITATII: Prestarea de servicii de utilitate publica in comuna Nalbant sat Trestenic; PREZENTAREA: Satisfacerea consumului uman, consum menajer ACTIVITATII consum agenti economici. INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu. Protectia aerului, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor , protectia solului si subsolului, protectia fondului forestier, protectia impotriva radiatiilor, protectia peisajului si zonelor de interes traditional, H 290- nociv pentru metale, 4400- foarte toxic pentru mediu acvatic 4302- nociv. ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str. 14 Noiembrie nr. 5, telefon: 0240/510622 fax: 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00

Angajam secretara Bucuresti

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 25 Jul 2021
PFA Deleanu B. Vlad Alexandru, cu sediul in:Bucuresti, str.Sg.Ion Iriceanu nr. 10, bl. 156, sc.2, et.2, ap. 67, sector 4, camera.1, avand numar de ordine in registrul comertului F40/757/22.03.2021, CUI.43959224 angajam:ASISTENT MANAGER- (secretara). Pentru interviuri in vederea ocuparii postului vacant, va rugam sa ne contactati la nr.de telefon:0766.842.341.

Institutul Statistic Matematic Matematic

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 25 Jul 2021
Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române (ISMMA) cu sediul în Bucureşti, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, scoate la concurs: un post de cercetător ştiințific gradul I (CS I) 1/2 normă pe perioadă determinată, în domeniul matematică – ecuaţii cu derivate parţiale, analiză neliniară şi un post de cercetător ştiințific gradul II (CS II) 1/2 normă pe perioadă determinată, în domeniul matematică – sisteme dinamice, modelare de dimensiuni şi complexitate reduse. Condițiile de participare la concurs și actele necesare se găsesc în Regulamentul de Organizare a Concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare, Art. 5, Art. 7 și Art. 9, disponibil la adresa www.ismma.ro şi în Legea 319/2003-Statutul Cercetǎtorului. Dosarele de concurs pentru CS I şi CS II trebuie întocmite conform precizǎrilor MEC aflate pe http://www.research.gov.ro/ro/articol/4982/ sistemul-de-cercetare-promovarea-in-grad-a-cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii. Înscrierile se fac in termen de 30 de zile de la apariția anunțului în intervalul 9-14 la sediul ISMMA, camera 4335, etaj 4. Concursul va avea loc la ISMMA, pe 5 iulie 2021, ora 10:00 (CS I), ora 11:00 (CS II) Actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afișate la sediul institutului și se depun la secretariatul institutului pana în ultima zi, ora 14. Relații suplimentare se pot obține de pe site ismma.ro și la tel. 0735191055.

International Work Finder Sediul Bucuresti

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 25 Jul 2021
International Work Finder cu sediul in Bucuresti , sector 1, angajeaza 1 femeie de serviciu. Tel.0740241188

Pierdut carnet de student

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 24 Jul 2021
Pierdut carnet de student eliberat pe numele Flocea Simona de catre Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi .il declar nul.

Curzonia Sediul Localitatea Ggimbav Judetul

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 24 Jul 2021
SC CURZONIA (RO) SRL, cu sediul in Localitatea Ggimbav, Judetul Brasov, angajeaza 16 muncitori necalificati in industria confectiilor. Tel : 0740241188

Anunt public ANPM- Bucuresti

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 24 Jul 2021
S.C. TEHNOCOMPUTER S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str.Preciziei nr.3W, et.1, biroul-11, sect.6, inregistrata la ONRC sub nr.J40/2561/1995, CUI-7166842, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatile: Colectarea deseurilor nepericuloase- Cod CAEN-3811 si Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor- CAEN-4677, desfasurata in str.Preciziei nr.11, sect.6, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul A.P.M.Bucuresti din sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1, (Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9-12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M.Bucuresti, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

pierdut Atestat ultrasonografie generala

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Bucuresti
Publicat in: 24 Jul 2021
Ghiga George pierdut Atestat ultrasonografie generala. Il declar nul
1234»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
Deruleaza