Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
(titularul proiectului)

SC/PF AVANGARDE GRANDE VILLAGE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE, CU REGIM DE INALTIME P+2E+3ER, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE LUCRARI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, Drumul Valea Doftanei, nr. 179-189, nr. cadastral 206419.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului SC AVANGARDE GRANDE VILLAGE S.R.L. din jud. Ilfov, Sat Rosu, Comuna Chiajna, str. Aviator Vasile Sebe, Nr. 119A, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Pierdere carnet student si legitimatie transport- Ziarul de Pierderi

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
Subsemnata Paduraru Alisa- Anamaria declar pierdute carnetul de student si legitimatia de transport emise de Facultatea de Limbi si Literaturi Straine Bucuresti. Le declar nule.

Primaria Municipiului Oradea Organizeaza

Valabil in: Licitatii Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
Primaria Municipiului Oradea
organizeaza licitatie cu plic inchis

1) Informatii privind autoritatea contractuala:
Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in mun. Oradea - 410100, P-ta. Unirii nr. 1 jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408812; 0259/437.000, int.223; fax:0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro
2) Informatii privind obiectul licitatiei:
Concesionarea terenului - în suprafață de 947 mp - înscris în CF 32038 - Oradea, situat în strada Bethlem Gabor, în vederea construirii unei case de locuit.
3) Data limita de depunere a ofertelor: 17 noiembrie 2021, ora 10:00, la sediul autoritatii contractuale.
4) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare:
17 noiembrie 2021, ora 14:00.
5) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor financiare: 17.11.2021, ora 14:30.
6) Documentatia de atribuire gasiti accesand site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.

PIERDUT carte de interventie- ziarul de pierderi online

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
PIERDUT carte de interventie pentru aparate de marcat electronice fiscale. Tip aparat ADPOS M, seria DP 10006653, inregistrat pentru SC CABINET MEDICAL BARBULESCU DANA LIVIA SRL, CUI 15060655, Slatina, str Gradinitei nr 5, jud Olt. O declar nula.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC NEDEX GRUP SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitariii de emitere a acordului de mediu -AMPLASARE HOTEL P+1E+ER, PARCAJE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI ACORD ADMINISTRATOR DRUM PENTRU BRANSARE LA UTILITATI PUBLICE CU PRELUAREA AVIZELOR OBTINUTE PRIN CU 307/26.02.2020- propus a fi amplasat in intravilanul comunei dumbravita str. Cedrului,extras CF413536 Dumbtravita, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis,B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, Timisoara, Jud,Timis si la sediul beneficiarului : jud. Timis, Timisoara, Str. Ivanovici D. Mendeleev nr.1, in zilele de luni-Joi intre orele 8.00- 16.30 vineri intre orele 8.00- 14.00

Pierdere acte firma - Ziarul de Pierderi

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
S-a pierdut certificatul constatator pentru punctul de lucru BIROURI,UTILAJE LIVRARE PRODUSE PETROLIERE IN INCINTA RAFINARIEI PETROTEL din Ploiesti, al LUKOIL Romania S.R.L, J40/4469/1998, CUI 10547022 emis de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti la data de 19.12.2001. Il declaram nul.

Centrul European Studii Probleme Etnice

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
CENTRUL EUROPEAN STUDII PROBLEME ETNICE - ACADEMIA ROMÂNA organizează concurs pentru 1 post vacant de economist RU cu atributii CFP, norma ½, durata nedeterminata. Depunere dosare intre 21.10.21, si 03.11.2021, orele 12- 15.00, la sediul din Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 13, etaj 5, camera 5236 sector 5, telefon:0731.199.066. Concursul se va desfasura in data de 15.11.21 ora 10.00, proba scrisa si 19.11.21 ora 10.00 interviu, la sediul institutiei.

PIERDERE LEGITIMATIE STUDENT- PUBLICARE ZIAR PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
Pierdut carnet de student pe numele Neculaescu Antonio Mihnea eliberat de Facultatea de Inginerie Industriala, Robotica si Managementul productiei UTCN. Il declar nul.

Pierdere carnet student - Ziarul de Pierderi

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
Subsemnatul Flaviu Andrei Goarna declar pierdut carnet de student emis de Facultatea de Horticultura. Il declar nul.

Donez loc de veci CONSTANTA

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
Donez loc de veci 3 mp viile noi tel 0771.025.673

Prin Prezenta Anun Pierderea Legitima Card

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Bucuresti
Publicat in: 25 Oct 2021
Prin prezenta se anunța pierderea legitimației / card avocat numar dosar profesional 12467 - Eugen Octavian Chivu - Baroul Bucuresti. Se declara nul

Anun Public Privind Depunerea Solicit Emitere

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
ELEKTRA POWER S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 8A, et. 4, ap. 3, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA CERNAVODA - MONTARE GRUPURI GENERATOARE EOLIENE (GGE) – T1, T2, T3, T4, T5, MONTARE PUNCT CONEXIUNI LES INTERN 20 KV - PCC, LINIE ELECTRICA SUBTERANA 20 KV INTERNA INTRE GGE SI PCC, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES IN INCINTA PARCELE SI AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE IN ZONA, propus a fi amplasat in jud. Constanta, oras Cernavoda, extravilan, parcelele: A154/26, A231/1/6, A231/2/2, A164/14, A164/17, De 34, De 152/1, De 238/1, De 232, De 153, De 167, De 161, De 164/3.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 și la adresa titularului ELEKTRA POWER S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 8A, et. 4, ap. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 — 13,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanta

Anun Public Privind Depunerea Solicit Emitere

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
ELEKTRA INVEST S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 8A, et. 4, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA MIRCEA VODA - MONTARE GRUPURI GENERATOARE EOLIENE (GGE) – T1, T2, T3, MONTARE PUNCT CONEXIUNI COLECTOR ECHIPAT - PCC, LINIE ELECTRICA SUBTERANA 20KV INTERNA INTRE GGE SI PCC, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES INCINTA PARCELE, SI AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE IN ZONA: De 211/10, De 211/2, De 43/1, propus a fi amplasat in jud. Constanta, oras Cernavoda, com. Mircea Voda, extravilan, UAT Mircea Voda: A43/2, A43/3, De 43/1; UAT Cernavoda: A211/6, A211/16, De 211/10, De 211/2
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 și la adresa titularului ELEKTRA INVEST S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 8A, et. 4, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 — 13,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanta.

Declar pierduta fisa anexa- Ziarul de Pierderi

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
FIRST CLASS ACCOMMODATION SRL (40616647; J22/809/2019) declara pierduta fisa anexa la Certificatul de clasificare nr. 20108/ 16.07.2019 pentru unitatea de cazare SELECT CITY CENTER APARTMENTS din Brasov (CAMERE DE INCHIRIAT).

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
ILIE COSMIN IONUT cu domiciliul in orasul Pitesti, jud. Arges, in calitate de titular al planului P.U.Z. - Construire ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare, P+1+M, cu amenajarea circulatiilor si asigurarea utitatilor, in Tarla 20, Parcela 49/4/19, N.C. 66668, Comuna Berceni, sat Berceni, Jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 17.04.2021 urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile componente fara aviz de mediu.
Observatii / comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Pierdere legitimatie serviciu - www.pierderionline.ro

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
Pierdut legitimatie serviciu pe numele Tatu Radu, o declar nula.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
SC WES MES SRL, cu sediul in Zabala, nr. 578/Z, judetul Covasna anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata" . Observatii sau reclamatii se pot depune la sediul APM Covasna, Sfantu Gheorghe, Bd.Gen Grigore Balan nr. 10 judetul Covasna in termen de 30 zile de la aparatia prezentului anunt.

pierderi documente ziarul de pierderi

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
FEDERATIA ROMANA DE SCRABBLE cu noul sediu in Bucuresti, Sector 3, Str.Pietroselului nr.14, cod fiscal 4203440, inscrisa in Registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial la poz.73/18.09.2002, declara pierdut Certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial cu nr.58/18.09.2002 eliberat de Tribunalul Bucuresti-Sectia a V-a Civila. Se declara nul.

pierdere legitimatie student ziarul de pierderi

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
Subsemnatul Puiu Maria-Aurelia, am pierdut carnetul de student la Facultatea de Medicina Si Farmacie din Targu Mures.

Delta Actual Sediul Bucurestiu Mihai Stan

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 25 Oct 2021
S. C. DELTA ACTUAL S. R.L., cu sediul in Bucurestiu, str. Sg. Mihai Stan nr. 15, sect. 5, CUI nr. 27964245, informeaza pe cei inetersati ca s - a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea comert cu ridicata al deseurilor si resturilor desfasurata in Bucuresti, str. Sg. Mihai Stan nr. 15, sect. 5. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti din sect. 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 intre orele 9,00 - 12,00 de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt
1234»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
Deruleaza