Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Anunt publicat prin www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 14 Aug 2022
ROAD READY SRL angajeaza in Bucuresti 30 de vanzatori la domiciliul clientului pe baza de comanda. Pentru interviu: 0723920896, e-mail: road.ready.bucuresti@gmail.com

Anunt publicat prin www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 14 Aug 2022
Pierdut diploma absolvent Facultatea de Mecanoca Bucuresti pe numele Nastase Renate Lucia. Se declara nula.

Wise Facility Management Sediul Fetesti

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
SC WISE FACILITY MANAGEMENT - cu sediul in Fetesti, anjazeaza 70 de persoane pentru postul de Manipulant marfuri .Tel : 0740241188

Ingrijitor animale. Anunt publicat prin www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
SC DANUBIUS ARABIANS SRL cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr. 333, Cladirea C14, Camera 33, Sector 6 angajeaza 5 posturi Ingrijitor animale. 0752493152

Ajutor Bucatar. Anunt publicat prin www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
SC POIANA CAILOR SRL cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr. 333, Cladirea C14, Camera 13, Sector 6 angajeaza 4 posturi Ajutor Bucatar, 3 posturi Bucatar si 3 posturi Ospatar. 0752493152

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
Societatea SC Evemecom Holding Clean SRL titular al activitatii cod CAEN 9601 - spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana la adresa str. Tineretului nr. 63 bloc 2 ap. SC. 3, sat Dudu, com. Chiajna, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax: 0214301577, 4301523, 4301402, 0746248440 in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, vineri 9- 12. Observatiile pubicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Augment Angajeaza Manipulant Marfuri Limba

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
Augment SRL angajeaza 1 manipulant marfuri, limba engleza incepator obligatoriu. Tel: 0214480984.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
S.C. BAOLI SLS RESIDENCES S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 4, str. Almasul Mare, nr 14, bl.58, sc.1, et.2, ap.9; beneficiari alaturi de DOBRE ION, DOBRE MARIN, ai planului PUZ - "ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI" situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T4, P15/2/37,38; 15/2/42,43 cu Nr. Cad: 70727, 69355; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
P.F. SIMION MARIA avand sediul in Str. Tibles, nr.27, Oras Otopeni, Jud. Ilfov, titular al planului/programului PUZ-INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN, LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, CUPLATE SI COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME DE MAXIM P+2E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, din Oras Otopeni, T18 P279/2/2, Jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 .
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu, ANPM Timisoara Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
Mihalceanu Claudiu, cu domiciliul in jud. Timis, com. Giarmata, sat Giarmata, str. Batrana nr. 87, titular al planului Elaborare P.U.Z "Zona unitati industriale si productie cu caracter nepoluant, centru logistic si depozitare", propus in comuna Giarmata, CF nr. 409934 Giarmata NR. CAD: 409934 + CF 409933 Giarmata NR. CAD: 409933 Giarmata, jud Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul ANPM cu sediul in str Liviu Rebreanu, nr 18- 18A, localitatea Timisoara, Jud Timis de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ANPM, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu, ANPM Timisoara Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
Nistor Ștefania cu domiciliul in comuna Dumbravita. Strada Bobalna, nr 20, jud Timis, titular al planului Elaborare P.U.Z "Zona unitati industriale si productie cu caracter nepoluant, centru logistic si depozitare", propus in comuna Giarmata, CF nr. 412765. Nr. CAD 412765, jud Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul ANPM cu sediul in str Liviu Rebreanu, nr 18- 18A, localitatea Timisoara, Jud Timis de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ANPM, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Flagas Titular Proiectului Construire Amenajare

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
S.C. FLAGAS S.R.L., titular al proiectului CONSTRUIRE (AMENAJARE) STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI (BENZINA, MOTORINA, GPL SI INCARCARE ELECTRICA) MAGAZIN PROPRIU CU TERASA SI SPALATORIE SELFSERVICE, AMENAJARE ACCESE SI INCINTA, TOTEM SI PANOURI DE INFORMARE, UTILITATI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul CONSTRUIRE (AMENAJARE) STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI (BENZINA, MOTORINA, GPL SI INCARCARE ELECTRICA) MAGAZIN PROPRIU CU TERASA SI SPALATORIE SELFSERVICE, AMENAJARE ACCESE SI INCINTA, TOTEM SI PANOURI DE INFORMARE, UTILITATI, propus a fi amplasat in jud. ILFOV, comuna Tunari, satul Tunari, strada 1 Decembrie, nr. FN, Tarlaua 39, P 124/27, LOT 1, nr. cad.59647.
*) nu se derulează și procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauză. 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, in zilele de luni - vineri, intre orele 9:00 - 12:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Lubora Engineering Titular Proiectului

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
SC Lubora Engineering SRL, titular al proiectului Construire atelier prelucrari mecanice, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul Construire atelier mecanic, propus a fi amplasat in com Paulesti, sat Paulestii Noi, tarlaua T35, parcela A786/1 bis. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni- vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle.Est" propus a fi amplasat in com.Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Anun Concurs Recrutare Ocuparea Unui Post

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
ANUNȚ
concurs recrutare pentru ocuparea unui post de îngrijitor – personal contractual

Școala Națională de Grefieri organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de îngrijitor – personal contractual, cu minimum studii gimnaziale și minimum 1 an vechime în muncă, în cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ – Compartiment secretariat, protocol și administrativ.
Concursul va avea loc la sediul Şcolii Naţionale de Grefieri din București, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 după cum urmează :
- 19.07.2022, ora 11.00 - proba practică;
- 26.07.2022, începând cu ora 10.00 - proba interviului.

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarele până la data de 11 iulie 2022, ora 16.00, la sediul Şcolii Naţionale de Grefieri, etaj 4, secretariat.
Alte informații și date relevante privind organizarea concursului sunt publicate pe pagina de internet a instituției noastre: www.grefieri.ro, la secțiunea ”Concursuri” - ”Cariere”- ”personal contractual”.
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs sunt următoarele: Georgiana Alexandra Tanga, telefon 021/4076283, adresă de email: georgiana.tanga@grefieri.ro.

Wise Facility Management Sediul Fetesti

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
SC WISE FACILITY MANAGEMENT - cu sediul in Fetesti, Jud. Ialomita - angajeaza 30 de posturi pentru femeie de serviciu. Tel.: 0740241188

Select Fruits Sediul Comuna Afumati Soseaua

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
SELECT FRUITS SRL, cu sediul în Comuna Afumati, Soseaua Bucuresti - Urziceni, nr. 64, Corp nr. 1, Judetul Ilfov, angajeaza 5 Manipulanti marfuri si 6 Sortator produse. 0752142612

Anunt publicat prin www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
MCI GRUP POWER SRL cu sediul in Recas, Jud. Timis, angajeaza tinichigiu in Constructii, zidari-rosari-tencuitori, electrician in Constructii, instalator apa-canal. 0741467567

Anunt publicat prin www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
FIRMA DE PAZA ANGAJEAJA AGENT SECURITATE IN COM. SAVINESTI, JUD. NEAMT. TEL: 0747.810.963.

Baza Legii Institutul Chimie Fizic Ilie

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 12 Aug 2022
În baza Legii 319/2003, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” organizează concurs pentru 4 posturi vacante de cercetător ştiinţific, pe durată nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, ore de zi, în domeniul chimie fizică, cu respectarea Regulamentului institutului pentru ocuparea funcțiilor de cercetare științifică, afișat la www.icf.ro. Dosarele se depun la Secretariatul institutului din Splaiul Independenţei Nr. 202, Sector 6, Bucureşti, în perioada 27 iunie-26 iulie 2022 inclusiv, ora 15. Proba scrisă va avea loc în data de 29 iulie 2022, ora 10, interviul în data de 2 august 2022, ora 10. Relaţii la telefon 0213163108, e-mail: resurse@icf.ro, www.icf.ro.
1234»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
15 Aug 2022
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
Deruleaza