Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 39 situri

Anunturi online pe 39 situri!

Anunturi Online

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici. Publicati usor un anunt pe 39 situri chiar acum.

Angajam Lacatus Confectii Metalice Orice

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 29 May 2020
Angajam lacatus confectii metalice, orice varsta, chiar pensionari.
telefon 0736772495
Adresa atelier : str. Rotunda, nr. 4, sector 3 (Balta Alba)

Angajam Lacatusi Confectii Metalice Telefon

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 29 May 2020
Angajam lacatusi confectii metalice. Telefon 0736 772 495. Adresa atelier : str. Rotunda , nr. 4, sector 3, Bucuresti

Delta Tours Angajeaza Perioada Sezonului

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 29 May 2020
SC DELTA MAR TOURS SRL ANGAJEAZA PE PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL 2020, PERSONAL CURATENIE (FEMEIE DE SERVICIU)-2 POSTURI.
RELATII LA TELEFON 0744368238.

CONSULTANTA JURIDICA

Valabil in: Prestari servicii Timis
Publicat in: 29 May 2020
Oferim consultanta juridica de afaceri pentru societati comerciale, intocmire contracte, operatiuni la Registrul Comertului, verificari documente, indrumare juridica, etc.0726 854 569

Pierdut Certificat Inregistrare Eliberat

Valabil in: Pierderi Acte Romania
Publicat in: 29 May 2020
Pierdut certificat de inregistrare b 3816308 / 21.02.2019 eliberat de orc timis pentru societatea adgros invest group srl, j 35 / 1064 / 2019, cui 40669358

Institutul National Cercetare Dezvoltare

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 May 2020
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti organizeaza concurs in conditiile Legii 319/ 2003, pentru ocuparea unui post de Cercetator Stiintific gr.I (CS I), 2 posturi de Cercetator Stiintific gr.III (CS III), 2 posturi de Cercetator Stiintific (CS) si 2 posturi de Asistent de Cercetare Stiintifica (ACS), in domeniul Ingineria si Protectia Mediului. In functie de rezultatele obtinute la concurs, candidatii declarati admisi pot fi incadrati in cadrul Proiectelor Complexe realizate in consortii CDI (PCCDI) finantate de UEFISCDI.

Informatiile privind conditiile de participare, continutul dosarului de concurs si locul de depunere al acestuia, se pot obtine la telefon 021.305.26.00, de luni pana vineri, in intervalul orar 13:00-14:00. Inscrierile se pot face pana la data de 27 iunie 2020.

Papillon Laboratoires Cosmetiques Angajeaza

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 May 2020
SC Papillon Laboratoires Cosmetiques SRL angajeaza 1 ambalator manual. Tel: 0756144420.

Pentru Prelucrarea Materialelor Vegetale

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 27 May 2020
Pentru prelucrarea materialelor vegetale, sunt disponibile echipamente specifice de nivel (semi) industrial: instalații de extracție solide / lichide și lichide / lichide nivel pilot, rotaevaporatoare, sistem de omogenizare / baie cu ultrasunete, centrifuga, cuptoare de uscare, dispozitive de filtrare și precipitare, hidrodistilator, masina de comprimare, etc

Uniunea Ional Democra Omenie Respect Undor

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 27 May 2020
Uniunea Națională pentru Democrație, Omenie, Respect (UNDOR) anunță că a depus la Tribunalul București cererea de înregistrare ca partid politic. Cererea face obiectul Dosarului Nr. 11648/3/2020, Secţia a V-a Civilă. Sediul central: Satul Bărăști, Comuna Morunglav, Str. Principală, Nr. 41, Județul Olt. C.U.I.: 5540601_CAPSOC. Patrimoniul inițial: 300 de lei. Organul de conducere până la Congres: Grupul de Inițiativă, format din Badiu Cătălin - Președinte, Niță Florina-Ștefana și Hagiu Ioana Emanuela - membri.

Sebastian Park Sediul Calea Rahovei Mihail

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 27 May 2020
H4L SEBASTIAN PARK S.R.L. cu sediul în Calea Rahovei, Nr. 286A, str. Mihail Sebastian, nr. 88, Sector 5, București, anunţă publicul interesat asupra etapei de avizare a documentației PLAN URBANISTIC ZONA „ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+11E+12E”- Calea Rahovei, Nr. 286A, str. Mihail Sebastian, nr. 88, Sector 5, București. Observațiile și propunerile pot fi transmise în termen de 15 zile prin poșta la Primaria Municipiului București pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București sau postând un comentariu pe pagina web a PMB - www.pmb.ro, la secțiunea Servicii-Urbanism–Consultarea publicului – Avizare PUZ – PLAN URBANISTIC ZONAL „ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ ȘI BIROURI, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+11E+12E” - Calea Rahovei, Nr. 286A, str. Mihail Sebastian, nr. 88, Sector 5, București.

Pierdut Legitimatie Transportul Urban Gratuit

Valabil in: Pierderi Acte Timis
Publicat in: 27 May 2020
Pierdut legitimatie pentru transportul urban gratuit cu mijloace de transport in comun de suprafata emise de Directia Generala de Asistenta Sociala si Prptectia Copilului judetul Timis, pe numele Boian Alexandru Matei. Se declara nula

Pierdut Certificat Inregistrare Societatea

Valabil in: Pierderi Acte Romania
Publicat in: 27 May 2020
Pierdut certificat de inregistrare pentru societatea modern power systems srl, numarul b 3361336 emis de ORCT Cluj la data de 29.11.2016

Pamora Oradea Aleea Emanuil Gojdu Bihor

Valabil in: Adunari Generale Romania
Publicat in: 26 May 2020
S.C. PAMORA S.A.

Oradea Aleea Emanuil Gojdu nr. 7 ap. 7, jud. Bihor.
Nr. J.05 /150/1991 Cod fiscal: R-48505

C O N V O C A T O R

Administratorul unic al S.C.Pamora S.A. in baza L.31/1990, convoacă,
Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor:
- in data de 29 iunie 2020, ora 10;
- in Oradea, str. Primăriei nr. 23, jud. Bihor.

Cu următoarea ordine de zi, stabilita conform disp. Art. 113 din L.31/1990:
a) discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiei financiare pe anul 2019, respectiv a bilanţului contabil, după ascultarea raportului administratorilor si a auditorului şi fixarea dividendelor,
b) mentinerea mandatului administratorului HAJDUSAGI SUTODEK Z.R.T. cu sediul in Ungaria Debrecen str.Hosok nr. 1-3;
c) fixarea remuneraţiei cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor şi cenzorilor;
d) pronunţarea asupra gestiunii administratorului;
e)stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate, pe exerciţiul financiar următor;
f) discutarea oportunitatii, gajării, închirierii sau desfiinţării uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.
g) reactualizare situatie actionari conform evidentei din registru.
h) diverse;
In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală ordinară a acţionarilor se va ţine la data 14 iulie 2020, la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
La Adunarea Generala a Acţionarilor pot participa toţi acţionarii înregistraţi ca atare la S.C. Registrul Miorita S.A. la data de referinţa, 15 iunie 2020, in baza actului de identitate sau a unei procuri speciale in original.
Cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acţionarii care deţin cel puţin 5% din drepturile de vot, pot fi depuse, conform art. 1171 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul Societăţii in termen de 15 zile de la aparitia prezentei convocari.
Informatii in legatura cu situatia provocata de COVID-19
Societatea recomanda cu tarie actionarilor sa utilizeze mijloacele electronice/de interactiune la distanta cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,precum votarea prin corespondenta si, de preferinta, prin e-mail la adresa pamora.oradea@gmail.com, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, mai degraba decat prin posta, servicii de curierat sau personal la registratura Societatii. Actionarii au dreptul de a vota si de a-si desemna reprezentanti prin corespondenta, formularul de vot/procura speciala urmand a fi transmis, insotit de actul de identitate/certificat de inregistrare valabil, prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata, conform Legii 455/2001, sau pe posta, buletinul de vot/procura speciala purtand legalizarea de semnatura de catre un notar public, pana la 15 iunie 2020.
In aceste conditii extreme provocate de COVID-19, este preferabil ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie desfasurate fara participarea fizica a actionarilor (cu exceptia secretarilor de sedinta si a secretarilor tehnici), desigur cu respectarea drepturilor actionarilor.
In functie de evolutia situatiei provocata de COVID-19, intre momentul publicarii prezentului convocator si data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vom adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator, a actionarilor Societatii. De asemenea, va aducem la cunostinta ca, in cazul in care restrictiile actuale cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise se vor mentine societatea va fi nevoita sa aplice masuri suplimentare pentru aplicarea acestor cerinte legale.
Nu in ultimul rand, atragem atentia ca participarea la evenimente/intruniri publice (care respecta eventualele limite impuse de autoritati la acel moment) expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea si/sau conducerea acesteia nu ar putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.
Documentele, informaţiile referitoare la problemele incluse in ordinea de zi si formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGA se găsesc la secretariatul societatii începând cu data de 1 iunie 2020;
Procurile speciale se pot depune la sediul societatii pana in data de 15 iunie 2020

Administrator unic
S.C. Hajdusagi Sutodek Z.R.T.

Firma Telecomunicatii Angajeaza Ajutor

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 26 May 2020
FIRMA TELECOMUNICATII ANGAJEAZA AJUTOR JONCTOR FIBRA OPTICA (EXPERIENTA MINIMA) TEL. 0756101442

Greta Dumitru Greta Dumitru Senior Vana

Valabil in: Citatii Romania
Publicat in: 26 May 2020
GRETA DUMITRU, GRETA DUMITRU SENIOR, VANA VASILE LUI IOUNAS TOTI CU DOMICILIUL NECUNOSCUT SUNT CITATI LA JUDECATORIA TURDA IN DATA DE 15.06.2020, orele 10.30 IN CALITATE DE PARATI IN DOSAR C.NR.8179/328/2019.

SONIA IOVAN - GIARDINIO ȘI ILDIKO IOVAN,

Valabil in: Decese Bucuresti
Publicat in: 25 May 2020
SONIA IOVAN - GIARDINIO ȘI ILDIKO IOVAN, mama si sotie anunta cu adava durere incetarea din viata a fiului si sotului PAUL-HORIA IOVAN in varsta de 54 ani. Fiul meu a fost cel mai frumos trofeu primit in viata mea! Odihneasca-se in pace.

SC TERRA STANDARD AG SRL, CUI 41545030,

Valabil in: Oferte de Serviciu Bucuresti
Publicat in: 21 May 2020
SC TERRA STANDARD AG SRL, CUI 41545030, cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Nerva Traian, nr.16, bl.M35, sc.3, et.5, ap.77, angajam pentru posturile vacante (2 posturi)- femeie de serviciu si (10 posturi)- muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, persoane cu studii minime primare si cunostiinte de limba engleza. Interviul va avea loc in data de 23.05.2020 ora 10.00 la adresa din str. Dr. Dimitrie Draghiescu nr.10, parter, sector 5 Bucuresti. Relatii suplimentare la tel. 0720373377.

Pierdute Legitimatie Student Legitimatie

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 20 May 2020
Pierdute legitimatie de student si legitimatie de student reducere de transport emise de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Filosofie, pe numele Stanciu Maria - Andrada

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 15 May 2020
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP Sucursala ARGES, declara pierdute formularele cu regim special seriile: B191068, D117361, F2299244, F2299245, F2299246, F2299247, F2299248. Se declara nule.

Firma confectii sector 4 angajeaza:

Valabil in: Oferte de Serviciu Bucuresti
Publicat in: 14 May 2020
Firma confectii sector 4 angajeaza: Modelier confectii textile (produs cap coada, prototip) personal calificat productie confectii (eventual linie completa) 0723666278 - 0723178160
12
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 180 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. fix:
021.301.99.45;
Tel. Mobil:
0724.572.505;
Fax:
021.336.79.00;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
Deruleaza