Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de Mediu, APM Teleorman. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDI

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
POT Construct Project Management Srl anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de Mediu pentru proiectului ,, Construire centrala electrica fotovoltaica la sol propus a fi realizat in Comuna Crangu, Judet Teleorman. Informatiile privind proiectul propus/ memoriul de prezentare pot fi consultate la Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, Str. Dunarii, Nr 1, Judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul titularului. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman

PIERDUT legitimatie de serviciu . Anunt publicat prin www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
PIERDUT legitimatie de serviciu eliberata de Romania Tv, pe numele Thalida Trofin. Il declar nul.

Institutul Ional Hidrologie Gospod Rire

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 97E, sector 1, scoate la concurs următorul post:
1 post Specialist resurse umane în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relaţii Publice (post contractual vacant pe durată nedeterminată)
Condițiile specifice postului:
• Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
• Cunostinţe avansate de operare calculator, dobândite prin absolvirea unui curs şi obţinerea unui certificat de absolvire, avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale
• Absolvirea unui curs de inspector resurse umane şi obţinerea unui certificat de absolvire, avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale

Nu se solicită vechime în muncă si in specialitate
Concursul se va desfăşura la sediul institutului - sos. Bucureşti - Ploieşti nr. 97E, sector 1:
- 21.07.2022 ora 0900 proba scrisă
- 27.07.2022 ora 0900 proba interviu
- 29.07.2022 ora 1200 termenul de afişare a rezultatelor finale ale concursului.

Data limită de depunere a dosarelor de încriere la concurs este 12.07.2022 (inclusiv) ora 1200.

Documentele necesare înscrierii la concurs se găsesc pe site-ul INHGA.
Program de depunere dosare inscriere: luni – joi între orele 900 – 1500, vineri 900 - 1200.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul INHGA sau la numărul de telefon 021.3181115 - int.102, persoană de contact – Moise Mariana– secretar comisie de concurs și comisie de solutionare contestaţii.

Institutul Ional Hidrologie Gospod Rire

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 97E, sector 1, scoate la concurs următorul post:
1 post hidrolog în cadrul Serviciului Dispecerat (post contractual vacant pe durată nedeterminată)
Condițiile specifice postului:
- Absolvent al unei facultăţi ce a avut ȋn curriculum/fişa matricolă cel puţin 1 curs de hidrologie ȋn programa de bază (de exemplu: Facultatea de Construcţii Hidrotehnice, Energetică, Geografie, etc.).
- Cunoştinţe teoretice ȋn domeniul hidrologiei, mai ales ȋn domeniul hidrologiei operative.
- Cunoştinţe generale de modele de prognoză hidrologică.
- Cunoştinţe avansate de operare calculator şi pachet de programe Office.
- Cunoştinţe de limba engleză, cel puţin nivel mediu, pentru documentare de specialitate.
- Obişnuinţă lucru ȋn echipă.
- Disponibilitate de a lucra ȋn tură de noapte pentru asigurarea serviciului de permanenţă.
- Cunoaşterea domeniului de activitate al INHGA.
Nu se solicită vechime în muncă si in specialitate.
Concursul se va desfăşura la sediul institutului - sos. Bucureşti - Ploieşti nr. 97E, sector 1:
- 25.07.2022 ora 0900 proba scrisă
- 29.07.2022 ora 0900 proba interviu
- 04.08.2022 ora 1200 termenul de afişare a rezultatelor finale ale concursului.

Data limită de depunere a dosarelor de încriere la concurs este 12.07.2022 (inclusiv) ora 1200.

Documentele necesare înscrierii la concurs se găsesc pe site-ul INHGA.
Program de depunere dosare inscriere: luni – joi între orele 900 – 1500, vineri 900 - 1200.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul INHGA sau la numărul de telefon 021.3181115 - int.102, persoană de contact – Moise Mariana– secretar comisie de concurs și comisie de solutionare contestaţii.

Institutul Ional Hidrologie Gospod Rire

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 97E, sector 1, scoate la concurs următorul post:
1 post Inginer in cadrul Serviciului Prognoze si Avertizari Hidrologice (post contractual vacant pe durată nedeterminată)
Condițiile specifice postului:
- Cunoasterea soft-urilor: AutoCAD/ MathCad/GIS;
- Avantaje: Cunoașterea soft-ului: CorelDraw și alte aplicații specifice proiectării lucrărilor hidrotehnice.

Cerințe generale:
- Absolvent al unei facultăți tehnice (Hidrotehnică, Energetică, Îmbunătățiri Funciare, Construcții Civile, Geodezie, Informatică);
- Fără vechime în domeniul de activitate;
- Cunoștințe de operare în Pachet MS Office;
- Cunoaștere limbi străine: engleză nivel mediu;
- Abilități de comunicare, de gestionare a sarcinilor, spirit de echipă;
- Disponibilitate de a se deplasa pe teren (delegații).

Nu se solicită vechime în muncă si in specialitate.
Concursul se va desfăşura la sediul institutului - sos. Bucureşti - Ploieşti nr. 97E, sector 1:
- 01.08.2022 ora 0900 proba scrisă
- 05.08.2022 ora 0900 proba interviu
-11.08.2022 ora 1200 termenul de afişare a rezultatelor finale ale concursului.

Data limită de depunere a dosarelor de încriere la concurs este 13.07.2022 (inclusiv) ora 1200.

Documentele necesare înscrierii la concurs se găsesc pe site-ul INHGA.
Program de depunere dosare inscriere: luni – joi între orele 900 – 1500, vineri 900 - 1200.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul INHGA sau la numărul de telefon 021.3181115 - int.102, persoană de contact – Moise Mariana– secretar comisie de concurs și comisie de solutionare contestaţii.

Institutul Ional Hidrologie Gospod Rire

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 97E, sector 1, scoate la concurs următorul post:
1 post Inginer în cadrul Biroului Tehnologia Informatiei (post contractual vacant pe durată nedeterminată)
Condițiile specifice postului:
- Cunoștințe de configurare sisteme de operare:Windows/Linux;
- Abilități depanare probleme tehnice software;
- Avantaje: Cunoașterea soft-urilor: AutoCAD, MathCad, Project Manager.

Cerințe generale:
- Absolvent al unei facultăți tehnice (Hidrotehnică, Energetică, Îmbunătățiri Funciare, Construcții Civile, Geodezie, Informatică);
- Fără vechime în domeniul de activitate;
- Cunoștințe de operare în Pachet MS Office;
- Cunoaștere limbi străine: engleză nivel mediu;
- Abilități de comunicare, de gestionare a sarcinilor, spirit de echipă;
- Disponibilitate de a se deplasa pe teren (delegații).

Nu se solicită vechime în muncă si in specialitate.
Concursul se va desfăşura la sediul institutului - sos. Bucureşti - Ploieşti nr. 97E, sector 1:
- 01.08.2022 ora 0900 proba scrisă
- 05.08.2022 ora 0900 proba interviu
- 11.08.2022 ora 1200 termenul de afişare a rezultatelor finale ale concursului.

Data limită de depunere a dosarelor de încriere la concurs este 13.07.2022 (inclusiv) ora 1200.
Documentele necesare înscrierii la concurs se găsesc pe site-ul INHGA.
Program de depunere dosare inscriere: luni – joi între orele 900 – 1500, vineri 900 - 1200.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul INHGA sau la numărul de telefon 021.3181115 - int.102, persoană de contact – Moise Mariana– secretar comisie de concurs și comisie de solutionare contestaţii.

Institutul Ional Hidrologie Gospod Rire

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 97E, sector 1, scoate la concurs următorul post:
1 post Inginer in cadrul Serviciului Mentenanta, Dezvoltare Statii Automate (post contractual vacant pe durată nedeterminată)
- Cunoștințe ale principalelor categorii de senzori utilizați în domeniul hidrologiei, pentru nivelul apei (senzori cu flotori, senzori cu presiune, senzori radar, senzori cu bule de aer), monitorizarea volumelor de apă scursă prin secțiuni (morișca, senzor radar, senzor doppler), monitorizarea principalilor parametri meteorologici pe construcțiile hidrotehnice (senzori de temperatură și umiditate, senzori de precipitații);
- Abilitatea de a interpreta date de la echipamentele automate instalate pe infrastructura barajelor, sau pe cursurile de apă;
- Avantaje: Cunoașterea soft-urilor: AutoCAD/GIS/HYDRA 3.
Cerințe generale:
- Absolvent al unei facultăți tehnice (Hidrotehnică, Energetică, Îmbunătățiri Funciare, Construcții Civile, Geodezie, Informatică);
- Fără vechime în domeniul de activitate;
- Cunoștințe de operare în Pachet MS Office;
- Cunoaștere limbi străine: engleză nivel mediu;
- Abilități de comunicare, de gestionare a sarcinilor, spirit de echipă;
- Disponibilitate de a se deplasa pe teren (delegații).

Nu se solicită vechime în muncă si in specialitate.
Concursul se va desfăşura la sediul institutului - sos. Bucureşti - Ploieşti nr. 97E, sector 1:
- 01.08.2022 ora 0900 proba scrisă
- 05.08.2022 ora 0900 proba interviu
- 11.08.2022 ora 1200 termenul de afişare a rezultatelor finale ale concursului.
Data limită de depunere a dosarelor de încriere la concurs este 13.07.2022 (inclusiv) ora 1200.
Documentele necesare înscrierii la concurs se găsesc pe site-ul INHGA.
Program de depunere dosare inscriere: luni – joi între orele 900 – 1500, vineri 900 - 1200.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul INHGA sau la numărul de telefon 021.3181115 - int.102, persoană de contact – Moise Mariana– secretar comisie de concurs și comisie de solutionare contestaţii.

Am pierdut card de vacanta. Anunt publicat prin www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
Am pierdut card de vacanta UP Romania pe numele Pitigoi Silvia. Il declar nul

Institutul Ional Hidrologie Gospod Rire

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 97E, sector 1, scoate la concurs următorul post:
1 post de OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE in cadrul Serviciului Baze de Date și Arhivă Tehnică (post contractual vacant pe durată nedeterminată)
Cerinţe:
• Absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;
• Certificat de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date / atestat profesional in informatica / certificat de competente profesionale in informatica, dupa caz;
• Cunostinte Microsoft Office 2013;
• Fără vechime ȋn specialitate şi in muncă;
Data limită de depunere a dosarelor de încriere la concurs este 12.07.2022(inclusiv), ora 1500. Concursul se va desfăşura la sediul INHGA, Şos . Bucureşti Ploieşti nr.97E,sector 1:
- 20.07.2022 ora 0900 proba practică
- 26.07.2022 ora 0900 proba interviu
- 29.07.2022 ora 1200 termenul de afişare a rezultatelor finale ale concursului.
Documentele necesare înscrierii la concurs se găsesc pe site-ul INHGA.
Program de depunere dosare inscriere: luni – joi între orele 900 – 1500, vineri 900 - 1200
Informaţii suplimentare se obţin la sediul INHGA sau la numărul de telefon 021.3181115 - int.102, persoană de contact – Daniela Beberechi – secretar comisie de concurs și comisie de soluţionare contestaţii.

Institutul Ional Hidrologie Gospod Rire

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 97E, sector 1, scoate la concurs următorul post:
1 post de INGINER in cadrul Biroului Tehnic Investiţii Patrimoniu (post contractual vacant pe durată nedeterminată)
Cerinţe:
• Studii superioare absolvite cu diploma de licenţă, in domeniile: hidrotehnică, hidroenergetica, energetică, construcţii civile şi industriale, căi ferate, drumuri şi poduri, îmbunătăţiri funciare, electrotehnica, ingineria mediului.
• Cunoștințe avansate de operare calculator si pachet de programe OFFICE;
• Constituie avantaj, deţinerea de cunostiinte de proiectare AUTOCAD, rularea programelor de editare devize pentru lucrari.
• Disponibilitate de deplasare pe teren in ţară.
• Fără vechime ȋn specialitate şi in muncă;
Data limită de depunere a dosarelor de încriere la concurs este 12.07.2022(inclusiv), ora 1500. Concursul se va desfăşura la sediul INHGA, Şos . Bucureşti Ploieşti nr.97E,sector 1:
- 21.07.2022 ora 0900 proba scrisă
- 27.07.2022 ora 0900 proba interviu
- 01.08.2022 ora 1500 termenul de afişare a rezultatelor finale ale concursului.
Documentele necesare înscrierii la concurs se găsesc pe site-ul INHGA.
Program de depunere dosare inscriere: luni – joi între orele 900 – 1500, vineri 900 - 1200
Informaţii suplimentare se obţin la sediul INHGA sau la numărul de telefon 021.3181115 - int.102, persoană de contact – Daniela Beberechi – secretar comisie de concurs și comisie de soluţionare contestaţii.

Institutul Ional Hidrologie Gospod Rire

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 97E, sector 1, scoate la concurs următorul post:
1 post de ECONOMIST ȊN ECONOMIE GENERALӐ in cadrul Compartimentului Buget, Contracte şi analize economice (post contractual vacant pe durată nedeterminată)
Cerinţe:
• Studii superioare in domeniul economic absolvite cu diplomă de licenţă;
• Cunoştinţe operare PC, MS Office/ e-mail;
• Vechime ȋn specialitate minim 1 an ;
Data limită de depunere a dosarelor de încriere la concurs este 12.07.2022(inclusiv), ora 1200. Concursul se va desfăşura la sediul INHGA, Şos . Bucureşti Ploieşti nr.97E,sector 1:
- 20.07.2022 ora 1200 proba scrisa
- 26.07.2022 ora 1200 proba interviu
- 29.06.2022 ora 1200 termenul de afişare a rezultatelor finale ale concursului.
Documentele necesare înscrierii la concurs se găsesc pe site-ul INHGA.
Program de depunere dosare inscriere: luni – joi între orele 900 – 1500, vineri 900 - 1200
Informaţii suplimentare se obţin la sediul INHGA sau la numărul de telefon 021.3181115 - int.102, persoană de contact – Daniela Beberechi – secretar comisie de concurs și comisie de soluţionare contestaţii.

Pierdut legitimatie si carnet de student. Anunt publicat prin www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
Pierdut legitimatie si carnet de student, Universitatea de Știintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" Iasi, pe numele Onofrei Silviu- Gabriel . Declar nule.

Anunt publicat prin www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
BEESPEED TECHNICAL ENGINEERING CENTER SRL angajeaza Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini. Detalii:021.231.53.24

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
S.C. TEVO SRL CU SEDIUL IN TIMISOARA, CALEA SAGULUI NR 140, CUI 10146691, ANUNTA REVIZUIREA AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA CU COD CAEN : 2221 "FABICAREA PLACILOR,FOLIILOR SI PROFILEOR DIN MATERIAL PLASTIC" ; 3811 "COLECTAREA DESEURILOR NEPERICULOASE" ; 3832 "RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE" ; 4677 "COMERT CU RIDICATA AL DESEURILOR SI RESTURILOR", DESFASURATE LA PUNCTUL DE LUCRU DIN CALEA SAGULUI 140, TIMISOARA.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
S.C. TEXTOR INDUSTRIAL PROJECT SRL CU SEDIUL IN TIMISOARA, CALEA SAGULUI NR 140, CUI 4936670, ANUNTA REVIZUIREA AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA CU COD CAEN : 2221 "FABICAREA PLACILOR,FOLIILOR SI PROFILEOR DIN MATERIAL PLASTIC" ; 3811 "COLECTAREA DESEURILOR NEPERICULOASE" ; 3832 "RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE" ; 4677 "COMERT CU RIDICATA AL DESEURILOR SI RESTURILOR", DESFASURATE LA PUNCTUL DE LUCRU DIN CALEA SAGULUI 140, TIMISOARA.

Pierdut legitimatie transport . Anunt publicat prin www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
Pierdut legitimatie transport emisa de UPB-energetica pe numele Mihai Nicolae Cosmin . O declar nula.

2 INGRIJITORI ANIMALE. Anunt publicat prin www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
*IRIMIE LINA, PERSOANA FIZICA,cu domiciliul in Jud.Bihor, angajeaza 2 ingrijitori animale. Telefon: 0740999323

1 MUNCITOR NECALIFICAT . Anunt publicat prin www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
*SC IL PINO SRL,cu sediul in Jud.Timis, angajeaza 1 muncitor necalificat in agricultura. Telefon: 0740999323

1 MECANIC. Anunt publicat prin www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
*SC LEON GRUP CONSTRUCT SRL,cu sediul in Jud.Mures, angajeaza 1 mecanic utilaje si 1 agent curatenie cladiri si mijloace de transport. Telefon: 0740999323

2 CAMARISTE. Anunt publicat prin www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 28 Jun 2022
SC DEL CORSO FAMILY SRL,cu sediul in Jud.Timisoara, angajeaza 9 ajutor bucatar si 2 cameriste hotel. Telefon: 0740999323
1234»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
28 Jun 2022
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
Deruleaza