Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
TROACA STEFAN, cu domiciliul in Comuna Berceni, Judet Ilfov, Str. Sfantu Ioan, nr. 2, in calitate de proprietar, alaturi de MATEI VASILICA, MALAERU FLORENTIN, MALAERU IOANA, IVAN TUDORA al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 16, Parcela 41/2/2,3,4, Nr. Cad. 71453,63055,2448, titulari ai PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare- APM VALCEA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare STELMITEXIM SRL, cu sediul in Str.Tudor Vladimirescu nr 810, Dragasani, jud.Valcea, titular al proiectului Hala Prelucrari Metalice , propus a fi amplasat in Str.Tudor Vladimirescu nr 812, Dragasani,jud.Valcea CF 38853 , nr .CAD 38853 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Hala Prelucrari Metalice , propus a fi amplasat in Str.Tudor Vladimirescu nr 812, Dragasani, jud.Valcea. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Valcea, judetul Valcea in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmvl.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - APM GIURGIU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", care se va realiza in comuna Ogrezeni, tarla 100, 95, parcela 1027, 1, 2, CF 34033, 34034, judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu in zilele de luni- joi intre orele 9.00 - 14.00 si vineri intre orele 9.00- 12.00 si la BABOIA SOLAR PLANT SRL, cu sediul in Bucuresti, Bucuresti, str. Siriului, nr. 22-26, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu , pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
SC SOLAR POWER PANELS SRL, cu sediul in municipiul Constanta, Bdul. Mamaia, nr. 175, et. 2, Jud. Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire Capacitati Energetice fotovoltaice Sintea Mica cu doua obiective de investitie - Obiectiv de investitie nr. 1: Construire CEF SOLARIS 1: panouri fotovoltaice, amplasare posturi de transformare, imprejmuire, sistem monitorizare, pozare LES cu fibra optica si organizare de santier si Obiectiv de investitie nr. 2: Construire CEF SOLARIS 2: panouri fotovoltaice, statie de conexiuni si transformare, amplasare posturi de transformare, imprejmuire, sistem monitorizare si organizare de santier"propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Olari, FN, identificat prin CF 303731, CF 304240, CF 304215, CF 303052, CF 303106, CF 303058, Olari, Judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din Arad, str. Splaiul Mures, FN, Jud. Arad si la sediul titularului din municipiul Constanta, Bdul. Mamaia, nr. 175, et. 2, Jud. Constanta, in zilele de luni- vineri, intre orele 9-14. Observatiile publicului transmise electronic se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, Str. Splaiul Muresului, FN, Jud. Arad.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - APM GIURGIU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", care se va realiza in comuna Ogrezeni, tarla 100, parcela 1027, CF 30419, judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu in zilele de luni-joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 si la BABOIA SOLAR PLANT SRL, cu sediul in Bucuresti, Bucuresti, str. Siriului, nr. 22-26, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu , pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - APM GIURGIU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", care se va realiza in comuna Ogrezeni, tarla 100, parcela 1027, CF 30780, judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu in zilele de luni-joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 si la BABOIA SOLAR PLANT SRL, cu sediul in Bucuresti, Bucuresti, str. Siriului, nr. 22-26, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu , pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Subsemnata Chiritescu Luiza Alexandra Declar

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
Subsemnata Chiritescu Luiza Alexandra declar ca am pierdut legitimatie de acces Aeoport AIHCB cu seria CO372656, o de lar nula. Nr CONTACT: 0761798101

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
"HOTEL CAPITOL S.A angajeaza cameriste hotel si femei de serviciu. Relatii la telefon 0725 655 559."

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
"TEHNOPLUS DESIGN S.R.L angajeaza muncitori necalificati la asamblarea, montarea pieselor. Relatii la telefon 0725 655 559."

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
Subsemnatul Ilie Alexandru Viorel Daniel declar pierduta legitimatia si carnetul de student emise de catre Facultatea de Medicina Dentara Titu Maiorescu. Le declar nule.

ANUNT PUBLIC- APM BUCURESTI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
SC INNOVATION CNF SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Soseaua Pantelimon nr.446, inregistrata la O.N.R.C. - O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 41629599 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea "Intretinerea si repararea autovehiculelor- COD CAEN 4520", desfasurata in Bucuresti, sector 2, Soseaua Pantelimon nr.446. Informatiile se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
COFFEE TREE SRL, cu sediul in Municipiul Sibiu, Strada Sacel nr 12, Judet Sibiu, angajeaza AJUTOR BUCATAR (2 POSTURI). CV la loriana.tudorache@work-finder.eu

ANUNT PUBLIC AUTORIZATIE MEDIU - ANPM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
SC MDP RURAL SRL, titular al activitatii: Spalatorie umeda textile , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Ghermanesti , Sos. Ghermanesti , nr. 96A , judetul Ilfov. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM ILFOV, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
ROMLAND TRANSILVANIA SRL, cu sediul in Sat Crizbav, Judetul Brasov, angajeaza INGRIJITOR ANIMALE(5 POSTURI) SI TRACTORIST(1 POST). CV la loriana.tudorache@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
Subsemnatul Ardelean Alexandru declar pierduta legitimatia de student emise de catre Facultatea de Cibernetica si Informatica Economica ASE. Le declar nule.

ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
ANUNT PUBLIC. ANA GIK TRANS S.R.L,incalitate de beneficiaranunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare iaz piscicol prin exploatare de nisip si pietris" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Valea Lunga, jud. Alba. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Alba, Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:30, respectiv in zilele de vineri, intre orele 09:00 - 13:00 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc la sediul APM ALBA, din Alba Iulia , str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
SC DOBRIN BUSINESS S.R.L, CUI 44173828, J40/7479/23.04.2021, angajeaza CURIER cod COR 962101. Relati la tel. 0761 131 428

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
Sc.DOBRIN BUSINESS S.R.L, CUI 44173828, J40/7479/23.04.2021, angajeaza CURIER cod COR 962101.
Relati la tel. 0761 131 428

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
SC SMART MANAGEMENT INVEST SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE STATIE DE CARBURANTI, CLADIRI CU FUNCTIUNE MIXTA, COMERT, SERVICII, SPATII DE CAZARE, SPATII ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPATII TEHNICE, ACCESE CAROSABILE SI CIRCULATII INTERIOARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER, UTILITATI, propus a fi amplasat in SNAGOV, Tarla 131, Parcela 437/2/1-3, NC. 111322, Judetul ILFOV.
Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia a Mediului Ilfov: Bucuresti, Sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 si la sediul SC SMART MANAGEMENT INVEST SRL: Arad, Bd. Decebal, nr.2, cam. 307, et. 3, Judetul ARAD, in zilele de LUNI-JOI, intre orele 09:00-12:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 21 Feb 2024
COMPLETE EURO SYSTEMS INSTALLATION S.R.L angajeaza 3 Muncitori necalificati la asamblarea, montarea pieselor. Pentru interviu: +40 787 451 347, monica.ghiaus@ metrologie3d.ro.
1234»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
21 Feb 2024
Deruleaza