Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 May 2024
Subsemnatul Stefoni Raul Mihai, avand domiciliul in Giroc, str. Ecoului, nr.77, et.1, ap.06, jud. Timis, in baza autorizatiei de construire nr. 60 din 26.03.2024, emisa de Primaria Giroc, obiectiv:Construire casa parter, imprejmuire teren si bransamente la utilitati anunta ca la data de 03.06.2024 ora 9:00 vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in Giroc, jud. Timis, str. Fagetului, carte funciara 417949, nr. cadastral 417949

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 23 May 2024
Pierdut legitimatie student la Universitatea din Bucuresti. Nume: Christescu Andrei- Rares. contact: 0728770191

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 May 2024
SC POWER-ON SRL cu sediul in judetul Constanta angajeaza: 2 electricieni echipamente electrice si energetice, 2 instalatori instalatii tehnico-sanitare si gaze, 1 masinist la masini pentru terasamente (ifronist) si 5 muncitori necalificati la spargerea si taierea materialelor de constructii. Tel: 0756743866

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 May 2024
SC SUCCES MAXIM SRL cu sediul in Com. Mogosoaia, str. Ariei, nr. 19, jud. Ilfov angajeaza 2 Muncitori necalificati in agricultura, cunostinte lb. engleza. CV la email: florin.olteanu@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 May 2024
SC ROMPLY MEROPS SA cu sediul in Mun. Calarasi, str. Ion Luca Caragiale, nr. 2A, corp C3, cam. 121, et.1, jud. Calarasi angajeaza 5 Operatori la colectatul si manipulatul lemnului, cunostinte lb. engleza. CV la email: florin.olteanu@work-finder.eu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 23 May 2024
Declaram ca s-a pierdut Certificatul de inregistrare seria B nr. 3761030 din 14.02.2019 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 May 2024
SC DOR PROPERTIES SRL, avand sediul social in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, camera 14, etaj 7, CUI 21256240, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/4391/2007 si SC MERCUR LAND SRL, avand sediul social in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, camera 15, etaj 7, CUI 23053292, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/408/2008, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ pentru documentatia PUZ - "ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU MAXIM P+2E+M CU DOTARI COMPLEMENTARE SI PARCELARE", in jud. Ilfov, oras Otopeni, T 11, P 246/46, 246/45.
Documentatia depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov, la data de 27.05.2024.
Observatii / comentarii se primesc la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3 - 5 (tel. 0212125693) in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 23 May 2024
Pierdut Carnet de student, anul 2 Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti pe numele Florea Adrian - Gabriel. Se declara nul.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 23 May 2024
Subsemnatul Chiriac Vasile declar pierdute legitimatia si carnetul de student, anul 3 emise de Facultatea de Inginerie Electrica, din cadrul Universitatii Nationale de Stiinta si Tehnologie- Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 May 2024
ANUNT PUBLIC. Privind "Decizia etapei de incadrare". S.C. RAPID AGREGATE S.R.L. titular al proiectului "EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI" in perimetrul de exploatare "OSTROV TERASA NORD", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului- fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Lunca Muresului, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni - joi, intre orele 8 - 16, vineri intre orele 8 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba. Comentariile/ observatiile/ propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC- APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 May 2024
Anunt public SC CASITO TMNSIMPEX SRL, titular al proiectelor: - "Extragere agregate minerale din zona UAT Lugoj, in perimetrul albiei minore a raului Timis", - " Inlaturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore a raului Timis", anunta pubticut interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procealrii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectete: - " Extragere agregate minerale din zona UAT Lugoj, in perimetrul albiei minore a raului Timis", propus a fi amplasat in Municipiul Lugoj, extravilan, CF nr. 415120 Lugoj, judetul Timis; - " Inlaturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore a raului Timis", propus a fi amplasat in Comuna Gavojdia, CF nr. 408592, judetul Timis. 1. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consuttate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni- joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmtm.anpm.ro in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC- APM BUCURESTI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 May 2024
L.T. SERVICII SI CATERING SRL cu sediul in str. Dr. Joseph Lister nr.1, sector 5, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. - O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.32827511 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea 5610 RESTAURANTE desfasurata in str. Stirbei Voda nr.2, sector 1, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei Lukoil), intre orele 9:00 - 12:00, le luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti, termen de 10 zie de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC- APM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 May 2024
DOBREANU CRISTINA si DOBREANU CONSTANTIN-NICOLAE., proprietari ai terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Gruiu,sat Silistea Snagovului, T 20 /III, Parcela 125/ III/ 17 cu NC 58137, cu suprafata de 18.000 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ
"Intocmire Plan urbanistic zonal - introducerea terenului in intravilan pentru construire ansamblu de locuinte individuale P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii auto si pietonale, parcari, spatii verzi, imprejmuire teren, racord utilitati". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 23.05.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 2125693) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC- APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 May 2024
Judetul Arad prin Consiliul Judetean Arad, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad anunta elaborarea primei versiuni a PUZ si RLU - Demolare partiala, extinderea si modernizarea unitatii spitalicesti , propus in intravilan, Piata Mihai Viteazul, nr. 5-8, municipiul Arad, judetul Arad, CF 353638, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, str. F.C. Ripensia, nr. 7A, mun. Timisoara, jud. Timis. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Muresului, FN, Arad, jud. Arad in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC- APM ARAD. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 May 2024
Judetul Arad prin Consiliul Judetean Arad, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad anunta elaborarea primei versiuni a PUZ si RLU - Demolare partiala, extinderea si modernizarea unitatii spitalicesti , propus in intravilan, Piata Mihai Viteazul, nr. 5-8, municipiul Arad, judetul Arad, CF 353638, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, str. F.C. Ripensia, nr. 7A, mun. Timisoara, jud. Timis. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Muresului, FN, Arad, jud. Arad in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in: Citatii / Somatii Romania
Publicat in: 23 May 2024
Paratul JELASSI HAMDI este citat la data de 06.06.2024 in fata Judecatoriei Carei in dosar 596/218/2022, avand ca obiect tagada si stabiliri de paternitate.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 23 May 2024
Pierdut legitimatie si carnet de student, seria F, Nr 0093596- anul 3 emise de Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Universitatea Ovidius Constanta pe numele de Grigore Andrei. Le declar nule.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM TULCEA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 May 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titulatul proiectului) VLASCEANU CORNEL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E MULTIFUNCTIONAL (ADMINISTRATIV, SERVICII, SEDII FIRME, SPATII PROFESIONALE, SPATII COMERCIALE), HALE P+1EP CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, IMPREJMUIRE TEREN CU CABINA PAZA, TOTEM PENTRU RECLAME,ORGANIZARE DE SANTIER", propus a fi amplasat in judetul Constanta, municipiul Constanta, str. Nespecificata, parcela A610/4. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la sediul titularului Vlasceanu Cornel in judetul Tulcea, comuna Jurilovca, sat Salcioara, str. Salciei, nr. 4, in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

Anunt Public- APM Timis. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 May 2024
"SERONI IOAN-SORIN", titular al proiectului "Proiect tehnic de impadurire - Persoana fizica Seroni Ioan-Sorin, propus a fi amplasat pe raza localitati Boldur, identificat prin CF nr. 401851, 401852, 402419, 402421, 401882, 401883, 401884, 401885, 401886, 401886, 401887, 401867, 401868, 401869, 401870, 401871, 401872, 401873, 401874, 401875, 401876, 401888, 401889, 401890, 401891, 401892, 401893, 401894, 401895, 401896, 401877, 401878, 401879, 401880, 401844, 401845, 401846, 401847, 401849, 401850, 401857, 401858, 401859, 401860, 401861, 401862, 401863, 401864, 401865, 401866, Judetul Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Proiect tehnic de impadurire - Persoana fizica Seroni Ioan-Sorin", propus a fi amplasat pe raza localitati Boldur, identificat prin CF nr. 401851, 401852, 402419, 402421, 401882, 401883, 401884, 401885, 401886, 401886, 401887, 401867, 401868, 401869, 401870, 401871, 401872, 401873, 401874, 401875, 401876, 401888, 401889, 401890, 401891, 401892, 401893, 401894, 401895, 401896, 401877, 401878, 401879, 401880, 401844, 401845, 401846, 401847, 401849, 401850, 401857, 401858, 401859, 401860, 401861, 401862, 401863, 401864, 401865, 401866, Judetul Timis. Proiectul decizei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis din Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni -joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:/apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis."

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 23 May 2024
ANUNT PUBLIC. "MANASTIREA IZVORUL MIRON, BISERICA ORTODOXA COSTEIU DE SUS titulari ai Amenajamentului silvic al fondului forestier apartinand Manastirii Izvorul Miron, Bisericii Ortodoxe Costeiul de Sus si Comunei Dumbrava", de pe raza UAT Margina Faget si Dumbrava, jud. Timis, anunta publicul interesat urmatoarele:
Decizia etapei de analiza a calitatii raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu.
Urmatoarele documente pot fi consultate la sediulOcolului SilvicFaget din localitateaFaget, str.Calea Lugojului, nr. 25, de luni pana vineri intre orele 09.00- 15.00: Planul adoptat: O declaratie privind modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan, modul in care raportul de mediu a fost pregatit, modul in care opiniile exprimate de public si de alte autoritati au fost luate in considerare in luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, in comparatie cu alte alternative prezentate
Masurile decise prin monitorizarea efectelor asupra mediului
12345»
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
25 May 2024
Deruleaza