Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 33 situri
Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi online pe 33 situri!

Anunturi Online

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)!
Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
INFORMARE


Aceasta informare este efectuata de: U.A.T. COMUNA FORASTI, judetul Suceava, cu sediul in: str. Principala nr.1, comuna Forasti, judetul Suceava, ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava, AVIZUL DE GOSPODARIREA A APELOR pentru proiectul "Executie foraj hidrogeologic, exploatare apa potabila", in comuna Forasti, judetul Suceava.
Aceasta investitie este noua.
Ca rezultat al procesului de executie foraj apa nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de autorizatie este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de Aviz la adresa mentionata.
Toate persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa, str. Principala nr.1, comuna Forasti, judetul Suceava si la S.G.A. Suceava, dupa data de 23.08.2023.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
Anexa Nr. 5.J
la procedura

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
PRIME SHEPHERD PROPERTIES SRL
PRIME SHEPHERD PROPERTIES SRL, titular al proiectului "AUTORIZARE CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE ELECTROZI BATERII Ii-ion, DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE, RACORD UTILITATI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "AUTORIZARE CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE ELECTROZI BATERII Ii-ion, DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE, RACORD UTILITATI", propus a fi amplasat in judetul Calarasi, Oras Fundulea, Tarla 60, Parcela 2, identificat cu nr. cadastral 22516.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi, Soseaua Chiciului, nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
PREZENTUL ANUNT VA FI PUBLICAT ATAT IN PRESA CAT SI LA SEDIUL ADMINISTRATIEI LOCALE PE TERITORIUL CAREIA SE VA REALIZA INVESTITIA.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
ANUNT PUBLIC. Sc New WAVEMOTORS SRL, anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 4520 Intretinere si repararea autovehiculelor - reparatii mecanice, electrice (numarul si denumirea completa a codului CAEN), desfasurata la punctul de lucru din (adresa) Ghiroda, str. Aeroport, nr. 98 , judet Timis

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
S.C ECO PELLET INVEST S.R.L angajeaza 5 muncitori necalificati la ambalarea produselor sub forma de praf si granule. Tel.0740999323

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
Pierdut carnet de student pe numele Dinu Adrian Sorin eliberat de Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti. Il declar nul.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
Subsemnatul Constantinescu Valentin, declar pierduta legitimatia de munca emisa de RCS-RDS. O declar nula.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare


ROMCIM S.A titular al proiectului Exploatare de agregate minerale cu readucerea terenului la starea initiala- perimetrul de exploatare Vintu 4- anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului. pentru proiectul Exploatare de agregate minerale cu readucerea terenului la starea initiala- perimetrul de exploatare Vintu 4 propus a fi amplasat in . extravilanul localitatii Alba Iulia, jud. Alba,
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul AgentieipentruProtectiaMediului Alba dinmun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intreorele 09 - 14,30 si vineriintreorele 9-13, precumsi la urmatoareaadresa de internet: apmab.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare
(titularul proiectului)


S.C. RAPID AGREGATE S.R.L. titular al proiectului « AMENAJARE IAZURI PISCICOLE PRIN EXPLOATAREA NISIPULUI SI PIETRISULUI REZULTAT, SI REALIZARE COMPLEX TURISTIC CU SPECIFIC PESCUIT SPORTIV » in perimetrul de exploatare « NOSLAC NORD », anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « AMENAJARE IAZURI PISCICOLE PRIN EXPLOATAREA NISIPULUI SI PIETRISULUI REZULTAT, SI REALIZARE COMPLEX TURISTIC CU SPECIFIC PESCUIT SPORTIV » propus a fi amplasat in extravilan com. Noslac, jud. Alba.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 9 - 14,30, vineri intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet. apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
ANUNT PUBLIC 3: NACU SERGHEI, avand domiciliul in judet BUCURESTI, localitatea BUCURESTI, str. Splaiul Unirii nr. 168, bl. T2, sc. 1 , et. 14, ap. 1402 , sector 4 titular al proiectului: CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE, BIROURI, P+1E PARTIAL, amplasat in Orasul Popesti-Leordeni, Judetul Ilfov, Str. Pavel Ceamur, Nr.2B, Nr. Cad. 123449 , anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 23.08.2023 , urmand ca proiectul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii / comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
ADURO IMPEX SRL , angajeaza muncitori necalificati la demolarea cladirilor, captuseli, zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet 50 de posturi Bucuresti. Se ofera salariu atractiv, cazare, card de sanatate privat. Relatii la telefon 0763.809.228

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare
(titularul proiectului)


S.C. RAPID AGREGATE S.R.L. titular al proiectului « AMENAJARE IAZURI PISCICOLE PRIN EXPLOATAREA NISIPULUI SI PIETRISULUI REZULTAT, SI REALIZARE COMPLEX TURISTIC CU SPECIFIC PESCUIT SPORTIV » in perimetrul de exploatare « NOSLAC NORD », anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « AMENAJARE IAZURI PISCICOLE PRIN EXPLOATAREA NISIPULUI SI PIETRISULUI REZULTAT, SI REALIZARE COMPLEX TURISTIC CU SPECIFIC PESCUIT SPORTIV » propus a fi amplasat in extravilan com. Noslac, jud. Alba.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 9 - 14,30, vineri intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet. apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldejoburi.ro in ZIARUL LOCURI DE MUNCA

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
YORGO GREEK FOOD S.R.L. Iasi, angajeaza ajutor bucatar. 0741467567

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in: Pierderi Acte / Legitimatii Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
Subsemnatul Stoica Mircea Emilian declar pierdut si nul planul imobilului din Intr. Portocalilor nr. 6, anterior anului 1960.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
SC SELMO EST DIVISIOIN SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire cladiri corp C5 functiuni de activitati logistice (parter inaltat) si spatii administrative (P+1E), alei carosabile si pietonale, spatiu parcare platforme, utilitati, semnalistica, imprejmuire si organizure de santier" propus a fi amplasat in municipiul Arad, Zona Industriala Arad Vest, str. III, nr. 7, (identificat prin CF nr. 335404 Arad), judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot "fi consultate la sediul APM Arad, din municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad si la sediul titularului in municipiul Arad, B-dul Revolutiei, nr. 75, judetul Arad. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni - vineri, intre orele 8:00-14:00 ".

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in: Anunt de Mediu Romania
Publicat in: 24 Aug 2023
ANUNT PUBLIC 3


S.C. BEMCHIMMMO ROMANIA SRL avand sediul in Sos. De Centura 25 E,
T41,P163/9, Etaj 2 localitatea Tunari, Judet Ilfov titular al planului/programului
INTOCMIRE DOCUMENTATIE P.U.Z. IN VEDEREA CONSTRUIRII
SPATIU DEPOZITARE, CASETARE CANAL CD 20A, AMENAJARE
TEREN, DRUMURI SI PLATFORME CU PRELUAREA AVIZELOR DIN
CERTIFICATUL DE URBANISM NR 210 DIN 18.04.2019. din com. Tunari
Tarlaua 41, parcela A159/C30/3, A159/C27, A159/C28/1, A159/C29,
A159/C30/1, A159/C30/2/ A159/C30/a, lot 2, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 23.08.2023, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Profesional Sediul Bucuresti Sect Angajeaza

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Aug 2023
SC SUD-EST PROFESIONAL, cu sediul in Bucuresti, sect. 3, angajeaza 1 femeie de serviciu. Tel:0740241188

Proiect Consult Sediul Bucuresti Sect Angajeaza

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Aug 2023
SC ART PROIECT CONSULT, cu sediul in Bucuresti, sect. 2, angajeaza 1 strungar si 2 sudori. Tel:0740241188

Agropan Prod Sediul Gherla Cluj Angajeaza

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Aug 2023
SC AGROPAN PROD COM,cu sediul in Gherla, jud.Cluj, angajeaza 18-persoane pe postul de Brutar. Tel:074041428

Mecanica Sighet Sediul Sighetul Marmatiei

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Aug 2023
SC MECANICA SIGHET, cu sediul in Sighetul Marmatiei, angajeaza 2 persoane pentru postul de Presator materiale la rece si 8-persoane Presator/ ambusitor la cald. Tel:074041428

Societate Comerciala Portul Constanta Angajeaza

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 23 Aug 2023
Societate comerciala din portul Constanta angajeaza o persoana pe postul de ASISTENT MANAGER, full time. Cerinte minime: cunoasterea limbii engleze, nivel mediu/ avansat. Telefon: 0752 951 348
«42434445464748
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
23 Sep 2023
Deruleaza