Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 39 situri

Anunturi online pe 39 situri!

Anunturi Online

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici. Publicati usor un anunt pe 39 situri chiar acum.

Pierdut Certificat Inregistrare Emis Oficiul

Valabil in: Pierderi Acte Romania
Publicat in: 03 Apr 2020
S - a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis al societatii NCC Trade Design SRL. Cu sediul social in Municipiul Timisoara, strada Martir Ioan Stanciu, nr 2, bloc F 1, scara A, etaj 2, apartament 7, judetul Timis, Numar de ordine in Registrul Comertului J 35 / 641 / 2008, Cod unic de inregistrare 23352197 din data de 22.02.2008, certificat B 3164754 eliberat la 10.12.2015. Il declaram nul

Pierdul Legitimatie Serviciu Emisa Anaf

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 31 Mar 2020
Pierdul legitimatie de serviciu nr. 7223 emisa de anaf pe numele de petcu georgeta

Pierdut Certificat Constatator Societatea

Valabil in: Pierderi Acte Romania
Publicat in: 26 Mar 2020
Pierdut Certificat Constatator pentru Societatea Salauta Construct SRL, eliberat de ORC Bistrita Nasaud la data de 06.03.2017 pentru punctul de lucru din localitatea Nasaud, str. Iulian Martian, nr. 9, judet bistrita - Nasaud. Il declaram nul

Societatea comerciala JECO TRADING SA Bucuresti,

Valabil in: Adunari Generale Bucuresti
Publicat in: 26 Mar 2020
Societatea comerciala JECO TRADING SA Bucuresti, sector 1, Calea Plevnei, nr. 46-48, corp G, camera 6, parter. ORC: J/40/8841/1991, CIF: RO124 Capital social: 107.369 lei CONVOCATOR Administratorul unic SC CENTROCOP DISTRILINE S.R.L., cu sediul in Calea Plevnei nr.46-48, corp G, et.1, camera 6, Sector 1, cod 010233, Bucuresti, avand CUI: RO 25471305, prin reprezentant permanent dna. Margareta Bran, convoaca actionarii societatii comerciale JECO TRADING SA pentru sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor, care va avea loc in data de 05.05.2020, ora 14:00 la sediul social al societatii situat in Bucuresti, sector 1, Calea Plevnei, nr. 46-48, corp G, camera 6, parter, cu urmatoarea ordine de zi : 1. Aprobarea raportului administratorului unic pentru exercitiul financiar 2019; 2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2019; 3. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019 si stabilirea modului de repartizarea profitului; Propunerea admnistratorului unic este ca profitul net 108.947 lei realizat in exercitiul financiar 2019 sa fie repartizat astfel: - pentru acoperirea pierderii din anii precedenti. 4. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru anul 2019; 5. Adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2020; 6. Imputernicirea doamnei Margareta Bran, identificata prin CI seria IF nr 602288, avand CNP 2811103520476 in vederea transmiterii declaratiei privind beneficiarul real conform legii 129/2019. 7. Imputernicirea doamnei Margareta Bran, identificata prin CI seria IF nr 602288, avand CNP 2811103520476, pentru indeplinirea oricaror si/sau tuturor formalitatilor necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati si institutii publice sau persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarea hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in cadrul acestei adunari. In situatia neintrunirii conditiilor cerute de lege pentru valabila constituire si valabila deliberare in cadrul acestei adunari generale ordinare, se convoaca a doua adunare generala ordinara a actionarilor, avand aceeasi ordine de zi, care se va desfasura in acelasi loc si la aceeasi ora, la data de 06.05.2020. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 23.04.2020, stabilita ca data de referinta. Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generala, care vor fi transmise in scris la sediul Societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii/comunicarii convocatorului aferent Adunarii Generale a Actionarilor. Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, la sediul Societatii, din Bucuresti, Sector 1, Calea Plevnei nr. 46-48, Corp G, camera 6, Parter cu mentiunea scrisa pe plic: "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor JECO", mentionandu-se si data/ora Adunarii Generale. Administrator unic, SC CENTROCOP DISTRILINE SRL Prin reprezentant permanent BRAN MARGARETA

Profunda Durere Tristete Suflet Luam Ramas

Valabil in: Decese Romania
Publicat in: 26 Mar 2020
Cu profunda durere si tristete in suflet ne luam ramas bun, la trecerea in eternitate, de la colegul nostru DORU MOSILA. Un gand de compasiune si sincere condoleante indureratei familii din partea colegilor de facultate - Academia Tehnica Militara, specialitatea Avion - Motor. Dumnezeu sa - l odihneasca in pace

Legitimatie de serviciu nr. 8275

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 25 Mar 2020
Pierdut legitimatie de servici nr. 8275 emisa de Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala Regionala a Finantelor Bucuresti. Declar nula

FORA OIL AND GAS S.R.L.

Valabil in: Diverse Bucuresti
Publicat in: 24 Mar 2020
FORA OIL AND GAS S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Ā«FORARE SI ECHIPARE SONDA SILISTEA 1, AMENAJARE DRUM ACCES, LUCRARI CONEXE SI ORGANIZARE DE SANTIERĀ», propus a fi amplasat in COMUNA FILIPESTII DE PADURE, SATUL FILIPESTII DE PADURE, JUDETUL PRAHOVA. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

S.C. SYSCALTEST SRL Bucuresti

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 24 Mar 2020
S.C. SYSCALTEST SRL Bucuresti declara pierdut cleste metrologic de sigilat, echipat cu tipa " RO-20yy0" si contratipa " BRML". Aceste marcaje metrologice erau detinute de metrologul verificator Simionov Ovidiu, posesor al autorizatiei nr. B-137-18 eliberata de DRML Bucuresti. Declaram nule marcajele metrologice respective.

Pierdut Certificat Inregistrare Rozeta

Valabil in: Pierderi Acte Romania
Publicat in: 23 Mar 2020
Pierdut certificat de inregistrare B 4033984 / 2020 ROZETA. IMPEX SRL si toate certificatele constatatoare pentru sediu, puncte de lucru si terti. Le declar nule

Pierdut Certificat Inregistrare Toate Certificatele

Valabil in: Pierderi Acte Romania
Publicat in: 23 Mar 2020
Pierdut certificat de inregistrare B 2925515 / 2014 si toate certificatele constatatoare la sediu, puncte de lucru si terti eliberate de ORC Timis pe Suletea Dorin Persoana Fizica Autorizata. Le declaram nule

Pierdut Certificat de pregatire profesionala

Valabil in: Pierderi Acte Hunedoara
Publicat in: 18 Mar 2020
Pierdut Certificat de pregatire profesionala a conducatorilor auto ,card tahograf si card ADR eliberate de Autoritatea Rutiera Romana ARR Hunedoara - Deva pe numele Luca Nicolae Iulian valabil pana in 27.03.2021. Il declar nul

Stampila SC.Compania Romprest Service SA

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 18 Mar 2020
Stampila SC.Compania Romprest Service SA, J40/3673/2011,RO 13788556,1 buc marcata cu Bucuresti-Romania Nr25 ,tip colop printer 24,diametrul 24mm. O declaram nula.

Pierdut abonament TIMPARK Timisoara,

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 17 Mar 2020
Pierdut abonament TIMPARK Timisoara, pentru autovehicul numarul TM89BBA valabil pana la finalul anului 2020

Pierdut Certificat Inregistrare Horovitz

Valabil in: Pierderi Acte Romania
Publicat in: 16 Mar 2020
Pierdut certificat de inregistrare HOROVITZ SRL seria B nr. 3145402 eliberat de ORC Timis la 05.11.2015. Il declaram nul

Patandi Pierdut Certificat Constatator

Valabil in: Pierderi Acte Gorj
Publicat in: 16 Mar 2020
SC PATANDI SRL Tg-Jiu a pierdut Certificat Constatator emis in temeiul L359/2004 pentru sediul social din loc. Tg-Jiu, jud. Gorj, str. Confederatiei, bl. 4, sc. 2, ap. 2, avand nr. 3548/30.01.2008 si Certificat Constatator pentru activitati la terti avand nr. 525136/08.11.2012. Se declara nule

YEMLIHA angajeaza soferi profesonisti,

Valabil in: Oferte de Serviciu Bucuresti
Publicat in: 16 Mar 2020
YEMLIHA angajeaza soferi profesonisti, masini de mare tonaj, cunoasterea limbi engleze sau germane prezinta avantaj,inf. 0749373858 sau yemlihatransport@hotmail.com

Pierdut Certificat Inregistrare Maftim

Valabil in: Pierderi Acte Romania
Publicat in: 16 Mar 2020
Pierdut certificat de inregistrare Maftim 2020 Construct SRL seria B nr 4033885 eliberat de ORC Timis. Il declaram nul

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR al ROMDUTCH INVEST COMPANY,

Valabil in: Pierderi Acte Cluj
Publicat in: 12 Mar 2020
Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR al ROMDUTCH INVEST COMPANY, CUI 7528527, J12/1292/1995 emis de ORC CLUJ.

Pierdut Cerificat Inregistrare Seria Certificate

Valabil in: Pierderi Acte Romania
Publicat in: 11 Mar 2020
Pierdut cerificat de inregistrare, seria B 3141888 si certificate costatatoare de autorizare sediu social si terti, cu nr. 53875 / 21.09.2015, ale SC MEDANMIN SRL, J 22 / 1688 / 2015, CUI 35028519. Le declar nule

IFIN-HH organizeaza licitatie cu strigare in data de 30.03.2020

Valabil in: Licitatii Bucuresti
Publicat in: 10 Mar 2020
IFIN-HH organizeaza licitatie cu strigare in data de 30.03.2020 pentru vanzarea urmatoarelor tipuri de deseuri: DEE (componente PC, imprimante, aparate electrice diverse, etc), motoare electrice, ulei uzat de motor, transmisie, uleiuri hidrauluice sintetice, uleiuri din instalatii de vid, baterii (alcaline AAA si AA), acumulatori, sticla (sticle, sticlarie de laborator, geamuri sparte, sticla cu Pb folosita pentru ecranare, inox, fonta, fier vechi, aluminiu, span de Al, folie de Al, plumb, cabluri de Cu/Al/Pb si alte cabluri, hartie/carton, plastic (peturi, folie, supraincaltari, materiale plastice din aparate casate, textolit). Caietul de sarcini va putea fi solicitat pana la data de 25.03.2020, ora 15.00 la e-mail: alpopescu@nipne.ro, sau de la sediul IFIN-HH, Str.Reactorului nr.30, Magurele jud.Ilfov. Informatii suplimentare tel. 021.404.62.17 sau e-mail: alpopescu@nipne.ro.
12
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 180 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. fix:
021.301.99.45;
Tel. Mobil:
0724.572.505;
Fax:
021.336.79.00;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
Deruleaza