Email: Parola: + Creeaza cont client
Anunturi in ziare nationale
Posdru Prosanit
Publicati Citatii in ziarul Adevarul
Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare
Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
PLATA prin SMS
Anunturile online pe 63 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Cosmote, Vodafone. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 63 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Oferte de Serviciu

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Categoria "Oferte de Serviciu" contine un numar de 20 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Oferte de Serviciu" apasa aici.

Institutul Ional Cercetare Dezvoltare Protec

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 27 May 2016
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti organizează preselecţie pentru ocuparea următoarelor posturi:

CONTABIL-1 post
Cerinţe:
-Studii superioare economice în domeniul financiar-contabil;
-Activitate în domeniu de cel puţin 5 ani;
-Cunoaşterea legislaţiei specifice;
-Limba engleză - nivel mediu;
-Excelente competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului;
-Persoana dinamică, organizată şi orientată spre soluţii;
-Referinţă de la ultimul loc de muncă;
-Disponibilitate pentru program prelungit.
Responsabilităţi principale:
-Înregistrarea corectă şi completă a tuturor documentelor contabile, conform legislaţiei în vigoare;
-Asigurarea evidentei facturilor primite de la furnizori, a facturilor emise, a registrului de casa, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
-Înregistrarea şi verificarea deconturilor aferente deplasarilor;
-Înregistrarea consumului de materiale şi carburanţi;
-Întocmirea, evidenţa şi urmărirea documentelor necesare efectuării operaţiunilor bancare;
-Întocmirea de analize financiare periodice precum şi situaţii şi rapoarte financiar-contabile în conformitate cu politica institutului şi legislaţia în vigoare.
-Alte sarcini trasate de şeful ierarhic superior.

CONTABIL ŞEF–1 post
Cerinţe:
-Studii superioare economice în domeniul financiar-contabil;
-Activitate în domeniu de cel puţin 7 ani;
-cunoştinţe teoretice şi practice in domeniul legislatiei economice necesare exercitării funcţiei;
-Limba engleză - nivel mediu
-Excelente competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului;
-Competenţă managerială, experienta in coordonarea unei echipe;
-Abilităţi de comunicare, seriozitate, personalitate dinamică;
-Integritate morală şi etică profesională;
-Referinţă de la ultimul loc de muncă.
-Disponibilitate pentru program prelungit.
Responsabilităţi principale:
-Coordonează şi verifică activitatea din departamentul de contabilitate;
-Verifică documentele contabile şi asigură supervizarea financiar-contabilă a acestora;
-Pregateşte declaraţiile şi raportările periodice, lunare, semestriale şi anuale;
–Întocmeşte şi verifică balanţa, bilanţul anual, inventarul institutului şi face analize pe baza rezultatelor obţinute şi previzionate;
–Alte sarcini trasate de şeful ierarhic superior.

DIRECTOR ECONOMIC–1 post
Cerinţe:
-Studii superioare economice în domeniul financiar-contabil;
-Activitate în domeniu de cel puţin 10 ani;
-Cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul legislatiei economice necesare exercitării funcţiei;
-Limba engleză - nivel avansat;
-Excelente competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului;
-Competenţă managerială, experienţă în coordonarea unei echipe;
-Abilităţi de comunicare, seriozitate, personalitate dinamică;
-Integritate morală şi etică profesională;
-Referinţă de la ultimul loc de muncă.
-Disponibilitate pentru program prelungit.
Responsabilităţi principale:
-Asigură buna gestionare a patrimoniului institutului:
-Asigură respectarea legislaţiei fiscale în domeniul de activitate al institutului;
-Organizează contabilitatea institutului în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea la timp a inregistrarilor;
-Întocmeşte bugetul general, informează şi face propuneri de corectie:
-Asigură întocmirea la timp si în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare, bilanţurilor semestriale şi anuale, precum şi a situaţiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari;
-Raportează rezultatele financiare, analizează şi propune măsuri pentru creşterea rentabilităţii;
-Elaborează şi implementează sistemul general de evidenţă a gestiunii;
-Conduce şi organizează activitatea Direcţiei Economice şi exercită controlul financiar preventiv;
-Alte sarcini trasate de şeful ierarhic superior.

Specialist în baze de date şi reţele de calculatoare–2 posturi
Cerinţe:
-Absolvent de studii superioare în domeniul ingineriei informatice;
-Cunoștințe despre programarea bazelor de date, sistemele de operare, hardware calculatoare, reţele de calculatoare;
-Cunoștințe despre administrarea sistemele de operare de tip server si desktop, virtualizare servere si desktop, securitatea sistemelor;
-Referinţă de la ultimul loc de muncă.
-Disponibilitate pentru program prelungit.
Responsabilităţi principale:
-Efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, analizează şi recomandă strategii pentru arhitectura şi dezvoltarea reţelei;
-Implementează, gestionează, întreţine şi configurează reţele de hardware şi software;
-Monitorizează, remediază defecţiunile şi optimizează performanţa;
-Furnizează consiliere şi imbunătăţeşte sistemele de tehnologia informatiei;
-Elaborează documentaţia corespunzătoare, incluzând principiile, politicile şi procedurile, pentru a asigura integritatea şi securitatea informaţiilor.
-Alte sarcini trasate de şeful ierarhic superior.

Preselecţia constă în trimiterea unui CV-format Europass, în limba română, şi a unei scrisori de motivaţie la adresa de e-mail incdpm@incdpm.ro, cu subiectul “ CV preselecţie” în urma căreia candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la interviu.
Reuşita la acest proces de selecţie nu presupune angajarea permanentă în cadrul institutului, aceasta făcându-se printr-un concurs distinct, conform legii cercetării.

Angajez sofer profesionist cu experienta pe auto 7.5t

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 27 May 2016
Angajez sofer profesionist cu experienta pe auto 7.5t mtma, posesor de atestat profesional valabil, aviz medical si psihologic, cunostinte mecanica. Cer si ofer seriozitate, zona Colentina. 0722873643

Angajam Muncitori Necalificati Lacatusi

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 27 May 2016
Angajam muncitori necalificati, lacatusi si montatori panouri pentru un santier din Braila.
Telefon: 0730583809,E-MAIL:office@austrodach.ro

Camerista Rentawaiters Angajeaza Urgent

Valabil in:
Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 27 May 2016
Camerista . - Rentawaiters angajeaza urgent personal hotelier pentru postul de camerista (doar femei), personal cu varsta cuprinsa intre 18 si 40 ani. Program doar de zi. Descriere post: se asigura curatenie in camere. Pret: 1300 Lei

Casa Cultur Municipiului Codlea Anun Organizarea

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 26 May 2016
”Casa de Cultură a municipiului Codlea, jud. Brașov, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale, în perioada 21.06.2016-23.06.2016, la sediul Primăriei municipiului Codlea, str. Lungă nr. 33, dupa cum urmeaza:
1.Contabil șef;
2.Referent-maistru ceramist.
Condiții de participare:
- Condițiile generale pe care trebuie să le indeplineasca un candidat la concurs sunt urmatoarele:
1. are cetaţenia română, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;
2. cunoaşte limba română, scris vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează;
6. îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra staului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturăcu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
- Conditii specifice:
Pentru postul de Contabil șef:
- studii universitare absolvite cu diplomă de licență in domeniul economic , cu o vechime in muncă de cel puțin 5 ani in studiile de specialitate;
- cunoștinte operare PC- nivel avansat.

Pentru postul de referent-maistru ceramist:
- studii medii,generale, Școala Populară de Artă, secția sculptură, pictură, grafică,desen, Diplome obținute la diferite expoziții, concursuri și târguri de gen;
- experiență in domeniu-modelaj ceramică, artă figurativă de cel puțin 5 ani.Concursul se va desfasura după urmatorul calendar:

Condiţii de desfăşurare
Selectarea dosarelor de înscriere Proba scrisă Interviu/proba practica pentru candidaţii admişi la proba scrisa
Data 14.06.2016 21.06.2016 23.06.2016
Ora 12,00 10,00 12,00
Locul Primăria municipiului Codlea Primăria municipiului
Codlea Primăria municipiului Codlea

Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs, la Compartimentul Registratură al Primăriei municipiului Codlea este 10.06.2016.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Codlea sau la telefon 0268/251650, int. 136, Perju Liliana-secretara comisiei de concurs.”

Firma Catering Zona Garii Catelu Angajeaza

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 26 May 2016
Firma Catering,zona Garii Catelu,sector 3,angajeaza lucratoare bucatarie ,relatii la tel 0744308832

Societate Angajeaza Mecanic Reparatii Masini

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 26 May 2016
Societate angajeaza mecanic reparatii masini unelte si linii de asamblare. Se cer cunostiinte de pneumatica, hidraulica, cinematica si mecanica.Disponibilitate de lucru in 3 schimburi, weekend. Contact: 0722518576; angajariresurseumane.ir@gmail.com

CRETZ CARGO

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 26 May 2016
- Cautam soferi pentru transport international de marfuri. Necesar permis B+C+E + atestat transport marfa + ADR. Lucram in echipaj, camioane SCANIA noi E6 cutie automata. Cazarea este gratuita la baza firmei, mijloc de deplasare gratuit pentru cumparaturi, iar plata fara intarzieri. Oferim avans din salar. Suntem interesati atat de profesionisti cat si de incepatori. Firma cu vechime in domeniu, seriozitate maxima. Tel: 0745 553 127.

Lucrator Comercial Angajeaza Bufetieri

Valabil in:
Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 26 May 2016
Lucrator comercial angajeaza bufetieri,- Lucrator comercial companie multinationala angajeaza bufetieri, lucratori comerciali, ajutor de bucatar se acorda salariu fix+spor de vechime, tichete de masa, transport, o masa calda pe zi, bonus lunar din vanzari 0756.141.785; ibarbu@dnata. com

Firma Curatenie Angajeaza Urgent Personal

Valabil in:
Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 26 May 2016
Firma curatenie angajeaza urgent personal interventie - Firma curatenie angajeaza urgent personal interventie pentru birouri/ spatii comune, program full-time/ part-time, salariu minim 1200 ron. Relatii la 0760498288

Club Vila Bran Angajeaza Experienta Bucatar

Valabil in:
Oferte de Serviciu Brasov
     Publicat in: 26 May 2016
Club vila bran, angajeaza cu experienta: bucatar.- Club vila bran (bran, brasov), angajeaza cu experienta: bucatar. 0722268866

Sofer Profesionist Angajez Pentru Munca

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 26 May 2016
SOFER PROFESIONIST(C+E)ANGAJEZ PENTRU MUNCA PE COMUNITATE , POSIBIL MUNCA IN AECHIPAJ 0742903837

Sofer Profesionist Angajez Pentru Munca

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 26 May 2016
SOFER PROFESIONIST(C+E)ANGAJEZ PENTRU MUNCA PE COMUNITATE , POSIBIL MUNCA IN AECHIPAJ 0742903837

Sofer Profesionist Angajez Pentru Munca

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 26 May 2016
SOFER PROFESIONIST(C+E)ANGAJEZ PENTRU MUNCA PE COMUNITATE , POSIBIL MUNCA IN AECHIPAJ 0742903837

Guard Angajeaza Agenti Interventie Guard

Valabil in:
Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 26 May 2016
Guard one angajeaza agenti de interventie - Guard one angajeaza agenti de interventie, agenti de securitate, 6 lei/ora net, 8 ore/zi si agenti task force 8 lei/ora net, 8 ore/zi. Tel. 0729.965.724, email. lajos. kristof@guardone. ro

Agen Ional Zootehnie Prof Constantinescu

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 26 May 2016
Agenţia Naţională pentru Zootehnie
“Prof.dr.G.K.Constantinescu” organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
unei funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul instituțieiCandidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice:
- 1 post consilier grad profesional debutant la Serviciul de inspecție în zootehnie
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Concursul se va organiza în data de 27.06.2016, la sediul ANZ din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti km.18,2 Baloteşti, Ilfov ora 10,00 – proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în monitorul oficial, la sediul ANZ din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti km.18,2 Baloteşti, Ilfov.
Dosarele de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49, alin.(1) din la HG nr.611/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită vor fi afişate la sediul ANZ şi pe site-ul www. anarz.eu.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul ANZ sau la telefon: 0213501021.

Club Vila Bran Angajeaza Experienta Receptioner

Valabil in:
Oferte de Serviciu Brasov
     Publicat in: 26 May 2016
Club vila Bran angajeaza cu experienta: receptioner - Club vila Bran (Bran, Brasov), angajeaza cu experienta: receptioner, animator (fire sociabila si sportiva), sef de sala, bucatar, ospatar, barman, camerista, muncitor intretinere, zugrav. Tel: 0722268866

Guard Angajeaz Agen Interven Agen Securitate

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 25 May 2016
GUARD ONE angajează agenți de intervenție, agenți de securitate, 6 lei/oră net, 8 ore/zi si agenti task force 8 lei/ora net, 8 ore/zi. Tel. 0729.965.724, Email. lajos.kristof@guardone.ro

Societate Angajeaza Personal Calificat

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 25 May 2016
SOCIETATE ANGAJEAZA PERSONAL CALIFICAT PENTRU FUNCTIA DE VINIFICATOR.
INFORMATII LA TELEFON:0744697539

Firma Curatenie Angajeaza Urgent Personal

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 25 May 2016
Firma curatenie angajeaza urgent personal pentru birouri/spatii comune,program full-time/part-time,sal minim 1200 Ron .Relatii la 0760498288.

AdevarulAnuntul TelefonicBursaCapitalClickCurentulCurierul NationalEvenimentul ZileiJurnalul NationalLibertateaNationalPutereaRingRomania LiberaZiare LocaleZiare InternationalePachet "Premium"Pachet "Ziare la OFERTA"Pachet "Ziare Super 5+"Pachet "Oferte Serviciu"Pachet "Matrimoniale"Pachet "Imobiliar"Pachet "Regional Sud-Est"Pachet "Regional Sud-Vest"Pachet "Regional Nord-Est"Pachet "Regional Nord-Vest"Pachet "Regional Central"Anunt pe 357 siteuri - 25 leiAnunt pe 63 siteuri - 10 leiAnunt pe 20 bloguri - 39 leiAbonament Anunturi Online
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Publica 1 aparitie gratuit in Jurnalul National pentru fiecare 5 aparitii platite
Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar
Publicati anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Anunturi fonduri europene
Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea
Top Publicitate - catalog de firme din domeniul publicitatii si anunturi online
Site-uri partenere:

Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Mica Publicitate Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Mare Publicitate Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Anuntul AZ
Anunturi in AZ
Anunturi Bursa
Anunturi Capital
Anunturi Click
Anunturi Curentul
Anunturi Curierul National
Anunturi ziar National
Anunturi Ring
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Licitatii Ziarul Adevarul
Anunturi adunari generale
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Anunturi Serviciu Ziare
Anunturi Online
Publicitate TV
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Libertatea
Mica Publicitate Brasov
Mica Publicitate Arad
Mica Publicitate Constanta
Mica Publicitate Cluj
Mica Publicitate Galati
Mica Publicitate Iasi
Mica Publicitate Sibiu
Mica Publicitate Timis
Publicare Anunt ziare
Cum public anunt in ziare
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Anunturi Ziare Nationale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi in ziare
Firme de publicitate
Inmatriculari Masini
Materiale Publicitare
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Birou Mediere Bucuresti
Servicii de curatenie
Anunt Ziar National
Situri partenere: Stiri de ultima ora Ziare Ziare romanesti
Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Ziare-Reviste.ro