Email: Parola: + Creeaza cont client
Anunturi in ziare nationale
Anunt online pe 20 de bloguri
Publicati Citatii in ziarul Adevarul
Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare
Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
PLATA prin SMS
Anunturile online pe 63 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone, Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 63 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Licitatii

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Categoria "Licitatii" contine un numar de 3 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Licitatii" apasa aici.

Lukoil International Upstream West Numele

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 22 May 2017
LUKOIL International Upstream West Inc. în numele LUKOIL Overseas ATASH B.V., Sucursala București
Anunță licitația nr. LIUW/003/7-17/ATASH pentru serviciile de Modelare Geomecanică și Analiză de Presiune Geologică (Geo-Pressure)

LUKOIL International Upstream West Inc., în numele LUKOIL Overseas ATASH B.V., Sucursala București (denumită în continuare “COMPANIA”), anunță prin prezenta acceptarea de oferte pentru Serviciile de Modelare Geomecanică și Analiză de Presiune Geologică în conformitate cu Pachetul de Licitație disponibil.

Companiile care dețin experiență în executarea de Serviciile de Modelare Geomecanică și Analiză de Presiune Geologică și au statutul de persoană juridică cu sediul în România, SUA sau în alte țări pot participa la Licitație.

Companiile ofertante trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime de calificare, stipulate în Documentația de Licitație, inclusiv:

• Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență de cel puțin 10 (zece) ani în executarea de Analize de Presiune Geologică, modelare Geomecanică 3D și Servicii de consultanță, desfășurate pe glob în ape de mare adâncime.
• Ofertantul trebuie să transmită dovada unui suport operațional pentru Analize de Presiune Geologică / Modelare Geomecanică pentru cel puțin 7 (șapte) sonde săpate în ape de mare adâncime din largul Mării Negre.
• Personalul propus al Ofertantului trebuie să dețină o experiență de cel puțin 5 (cinci) ani în Servicii de Modelare Geomecanică și Analiză de Presiune Geologică pentru operațiuni de foraj în larg de mare adâncime, cu o experiență vastă de operare în largul Mării Negre.
• Ofertantul trebuie să transmită Curriculum Vitae (CV) pentru cel puțin 2 (doi) Consultanți Seniori, specialiști în Presiune Geologică / Geomecanică, care să întrunească cerințele Caietului de Sarcini pentru ambele faze ale lucrării.
• Ofertantul trebuie să transmită Curriculum Vitae (CV) pentru cel puțin (4) patru membri ai personalului offshore, Consultanți Seniori, specialiști în Presiune Geologică / Geomecanică, care pentru Faza 2 a lucrării.
• Ofertantul trebuie să transmită dovada utilizării unui software de ultimă generație, cu cele mai noi actualizări pentru Modelarea Geomecanică și predicția Presiunii în Straturi (adică Denumirea, Versiunea, Ultima actualizare, etc.)
• Ofertantul trebuie să transmită un angajament scris cu privire la respectarea tuturor prevederilor legale din România pentru a-și putea desfășura activitatea în România, înainte de semnarea contractului cu Compania.

Pachetul complet al Documentației pentru Licitație poate fi obținut după transmiterea unei cereri scrise, însoțite de informații suficiente care să confirme faptul îndeplinirii de către solicitant a cerințelor minime de calificare, stipulate mai sus (cererile vor fi formulate pe formularul cu antet al solicitantului și semnate de către un reprezentant autorizat vor trebui să fie primite înainte de 23 mai 2017 la adresa daniel.soto@lukoil-international.com cu o copie către USA.procurement@lukoil-international.com.
Solicitarea scrisă a Ofertantului va conține următoarele informații:
• Denumirea completă al companiei solicitante, adresa poștală, numerele de telefon, fax, adresa de poștă electronică, numele complet al persoanei de contact și adresa de poștă electronică a acestuia.
După transmiterea cererii scrise, conform celor stipulate mai sus, Documentația de licitație va fi transmisă prin poșta electronică, fără nici un fel de responsabilitate in partea Companiei pentru pierderea acesteia sau pentru sosirea cu întârziere.
Plicurile cu Oferte vor fi transmise la adresa stipulată în Documentația de licitație, înainte de orele 4:00 p.m., 15 iunie 2017.


LUKOIL International Upstream West Inc. on behalf of LUKOIL Overseas ATASH B.V., Bucharest Branch
Announces Tender No. LIUW/003/7-17/ATASH for Geomechanical Modeling and Geo-Pressure Analysis Services

LUKOIL International Upstream West Inc., on behalf of LUKOIL Overseas ATASH B.V., Bucharest Branch (hereinafter referred to as the “COMPANY”), is hereby accepting proposals for Geomechanical Modeling and Geo-Pressure Analysis Services in accordance with the available tender package.

Companies having experience with Geomechanical Modeling and Geo-Pressure Analysis Services with a legal entity registered in Romania, USA or other countries may participate in the Tender.

Companies acting as bidders shall meet the following minimum qualification requirements specified in Tender Documentation, including:

• Bidder must provide proof of minimum ten (10) years of experience in global deepwater Geo-Pressure Analysis, 3D Geomechanical modeling and Consultancy services.
• Bidder must provide proof of operational support for Geo-Pressure Analysis/Geomechanical modeling of at least seven (7) deepwater wells in Black Sea offshore region.
• Bidder must have the proposed personnel with minimum five (5) years of experience in Geomechanical Modeling and Geo-Pressure Analysis services for offshore deepwater drilling operations with extensive experience in the Black Sea offshore region.
• Bidder must provide the Curriculum Vitae (CV) of at least two (2) Senior Geo-pressures/Geomechanics Advisor meeting SOW requirement for both PHASES of work.
• Bidder must provide the resumes of at least four (4) offshore personnel meeting Scope of Work (SOW) requirement for PHASE 2 work.
• Bidder must provide evidence of using newest generation and latest updated Geomechanical modeling and Pore Pressure prediction software (e.g. Name, Version, Last Update etc.)
• Bidder must provide written commitment to meet all applicable Romanian local requirements to work in Romania prior to contract execution with the Company.

A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient information confirming that the company meets the minimum qualification requirements set out above (applications on letterhead signed by an authorized person shall be received before May 23, 2017 to daniel.soto@lukoil-international.com and copy to USA.procurement@lukoil-international.com.
The written request of Bidder shall contain the following information:
• Full name of company, mail address, telephone, fax, e-mail address, full name of contact person, and their e-mail address.
After submission of a written application as noted above, the Tender Documentation shall be sent by e-mail, without any responsibility by the COMPANY, for loss or late arrival.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 4:00 p.m. of June 15, 2017.

Consiliul Local Comunei Bunesti Vinde Prin

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 22 May 2017
Consiliul Local al Comunei BUNESTI vinde prin licitaţie publică teren proprietate privată a comunei BUNESTI identificat cu CF 100062 Bunesti sub nr. topo 2929/2 in suprafata de 6500 mp ocupat de constructie saivan oi. Licitaţia va avea loc în data de Joi 15.06.2017 ora 13.00. Caietele de sarcini se pot procura de la sediul Primăriei BUNESTI până cel târziu în data de 13.06.2017, ora 11.00. Relaţii la tel.: 0268248710, 0731029969.

Ecolex Ipurl Lichidator Judiciar Anun Nzarea

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 May 2017
ECOLEX IPURL, lichidator judiciar,anunță vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile din patrimoniul falitei ECOCONSTRUCT SA: Mijloace de transport: Autotractor DAF-11.050 lei, Utilaje și echipamente: presa automata Schlosser-15.419 lei, rașchetă automată GEKO-8.271 lei, malaxor automat Schlosser-748 lei, cântar automat Arbau-5.763 lei, lift automat pt paleți-4.140 lei, compresor-680 lei, betonieră fixă-9.928 lei, utilaj de tocat tip KD45-7.174 lei, motovibrator-1.359 lei, instalatie exhaustare-8.534 lei, stivuitor electric STIIL-11.220 lei, transport cu lant in jgheab mare-11.101 lei, instalatie semiaut. boiandrugi-14.765 lei, transport.cu lant in jgheab mic-9.095 lei, statie de încărcare-5.525 lei, transpalet-1.700 lei, rezervor metalic 5000 litri/20000 litri-1.105 lei/1.785 lei, container-510 lei, matrițe borduri, cărămizi dif. mărimi și dale-33.133 lei.
Licitațiile publice pentru vânzarea bunurilor mobile se vor desfasura in fiecare zi de vineri de la ora 12.00, in Tg. Mures, str. Revolutiei nr. 13, et.1, incepand cu data de 15.05.2017.
Bunurile sunt situate în mun. Reghin. Inspectarea se face cu programare prealabilă.
Caietele de sarcini pot fi achizitionate de la lichidatorul judiciar. Pentru inf. suplimentare: 0724055880

AdevarulAnuntul TelefonicBursaCapitalClickCurentulCurierul NationalEvenimentul ZileiJurnalul NationalLibertateaNationalPutereaRingRomania LiberaZiare LocaleZiare InternationalePachet "Premium"Pachet "Ziare la OFERTA"Pachet "Ziare Super 5+"Pachet "Oferte Serviciu"Pachet "Matrimoniale"Pachet "Imobiliar"Pachet "Regional Sud-Est"Pachet "Regional Sud-Vest"Pachet "Regional Nord-Est"Pachet "Regional Nord-Vest"Pachet "Regional Central"Anunt pe 357 siteuri - 25 leiAnunt pe 63 siteuri - 10 leiAnunt pe 20 bloguri - 39 leiAbonament Anunturi Online
Anunturi fonduri europene
Anunturi in ziarul Adevarul
Anunturi de mica publicitate in ziarul National
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Publica 1 aparitie gratuit in Jurnalul National pentru fiecare 5 aparitii platite
Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Site-uri partenere:

Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Mica Publicitate Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Mare Publicitate Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Anuntul AZ
Anunturi in AZ
Anunturi Bursa
Anunturi Capital
Anunturi Click
Anunturi Curentul
Anunturi Curierul National
Anunturi ziar National
Anunturi Ring
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Licitatii Ziarul Adevarul
Anunturi adunari generale
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Anunturi Serviciu Ziare
Anunturi Online
Publicitate TV
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Libertatea
Mica Publicitate Brasov
Mica Publicitate Arad
Mica Publicitate Constanta
Mica Publicitate Cluj
Mica Publicitate Galati
Mica Publicitate Iasi
Mica Publicitate Sibiu
Mica Publicitate Timis
Publicare Anunt ziare
Cum public anunt in ziare
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Anunturi Ziare Nationale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi in ziare
Firme de publicitate
Inmatriculari Masini
Materiale Publicitare
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Birou Mediere Bucuresti
Servicii de curatenie
Anunt Ziar National
Situri partenere: Stiri de ultima ora Ziare Ziare romanesti
Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Ziare-Reviste.ro