Email: Parola: + Creeaza cont client
Anunturi in ziare nationale
Anunt online pe 20 de bloguri
Publicati Citatii in ziarul Adevarul
Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare
Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
PLATA prin SMS
Anunturile online pe 63 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone, Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 63 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Licitatii

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Categoria "Licitatii" contine un numar de 8 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Licitatii" apasa aici.

Judetul Hunedoara Primaria Comunei Gurasada

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 21 Apr 2017
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI GURASADA
Nr.719/18.04.2017A N U N ŢPrimăria comunei Gurasada, cu sediul în: loc. Gurasada, nr.193 , jud. Hunedoara, organizează licitaţie publică pentru închirierea pajiştilor aflate în proprietatea comunei Gurasada în suprafaţă totală de 90,18 ha,pentru deţinătorii de animale din comuna Gurasada;
Licitaţia va avea loc în data de 03.05.2017 ora 11,00, la sediul Primăriei comunei Gurasada,judeţul Hunedoara;
Data limită până la care se pot depune ofertele este 02.05.2017, ora 12,00;
Ofertele se depun într-un singur la sediul Primăriei comunei Gurasada;
Persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire de la sediul Primăriei Gurasada,birou secretar;
Persoană de contact Bistrian Samuil, tel. 0254648341.
Reprezentant legal,
PRIMAR
Ing. SILVIU NAN
………………………

Comuna Culciu Sediul Localitatea Culciu

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 21 Apr 2017
Comuna Culciu cu sediul in localitatea Culciu-Mare, nr.234, judetul Satu-Mare,CUI 3897041,telefon 0261-829610,fax 0261-829516,adresa email primaria.culciu@yahoo.com, organizeaza negociere directa pentru: - Inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de 5.1225 ha teren categoria de folosinta –neproductiv- situata in comuna Culciu (Brat Somes mort-Culciu-Mic),care apartine domeniului privat al comunei Culciu,judetul Satu-Mare.
Informatii suplimentare se obtin la sediul Primaria Comunei Culciu sau pe site-ul Primariei Culciu.
Dosarele de participare se depun la sediul Primariei comunei Culciu persoana de contact d-l.Por Dumitru

Ddata limită pentru solicitarea clarificărilor 02.05.2017
Data limita de depunere a ofertelor este 04.05. 2017 ora 10.00.
Data licitatiei este 04.05.2017 ora 12.00.

Informatii Generale Privind Locatorul Special

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 20 Apr 2017
1. Informatii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail:
Comuna Zăvoi județul Caraș-Severin, cu sediul în comuna Zăvoi nr. 186, județul Caraș-Severin, Cod fiscal 3227335, Tel. 0255/534822; Fax 0255/534801; e-mail primaria_zavoi@yahoo.com;.
2. Informatii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea si identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat:
Suprafața scoasă la licitație este de 824,88 ha pășune, proprietate a Comunei Zăvoi, situată pe teritoriul administrativ al comunei Zăvoi, în extravilanul acesteia.
3. Informatii privind documentatia de atribuire pot fi solicitate până la data 05.05.2016, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Zăvoi.
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire prin achiziționarea acestuia, contra sumei de 50 de lei, de la sediul Primăriei comunei Zăvoi, până în data de 05.05.2017, ora 14:00.
3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul Primăriei Zăvoi, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține de la secretariatul administrativ al instituției, în incinta sediului Primăriei comunei Zăvoi, din localitatea Zăvoi nr. 186, jud. Caraș-Severin.
3.3. Costul si conditiile de plată pentru obtinerea acestui exemplar: 50 de lei plătiți la casieria Primăriei comunei Zăvoi, reprezentând contravaloarea caietului de sarcini, la care se adaugă, în cazul participării la licitație, 50 de lei taxă de participare, care nu se restituie și 10 lei/ha pajiște pentru care se solicită închirierea, reprezentând garanție de participare la licitație.
3.4. Data limitã pentru solicitarea clarificărilor: 05.05.2017, ora 14.00.
4. Informatii privind ofertele:
Participanţii vor depune pâna la data 09.05.2016, ora 14.00, cererea de înscriere la licitație, iar anexat acestei cereri, un plic sigilat care va conține documente stabilite prin documentația de atribuire, precum și un plic interior cu oferta de preț stabilită în lei/ha.
4.1. Data limitã de depunere a ofertelor: 09.05.2017, până la ora 14.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei comunei Zăvoi din satul Zăvoi, nr. 186, jud. Caraș-Severin.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertă: un singur exemplar.
5. Data si locul la care se va desfãsura sedința publică de deschidere a ofertelor: 10.05.2017, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Zăvoi.
6. Denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente în solutionarea litigiilor apãrute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de contencios administrativ din cadrul Tribunalului Caraș-Severin cu sediul în Reșița, str. Horia nr. 2-4, jud. Caraș-Severin, telefon centrala 0255/213304, 0255/213135, 0255/213592, fax 0255/211554, e-mail: ecris.115@just.ro;.
7. Data publicării anunțului de licitatie pe site-ul instituției 20.04.2017.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Shir

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 Apr 2017
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului SHIR INVESTMENT S.R.L., în faliment, in bankruptcy, en faillite. organizează licitație publică pentru vânzarea bunului imobil situat în Șoseaua Vergului nr. 59, sector 2, București compus din teren în suprafață de 30.448,35 mp și construcții, proprietatea debitorului.
Prețul de vânzare a bunului imobil este de 8.114.174 Euro+ TVA.
Licitația are loc în 27.04.2017, ora 11,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detaliile privind bunul scos la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar din București str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, Sector 1.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Shir

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 Apr 2017
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului SHIR INVESTMENT S.R.L., în faliment, in bankruptcy, en faillite. organizează licitație publică pentru vânzarea bunului imobil situat în Șoseaua Vergului nr. 59, sector 2, București compus din teren în suprafață de 30.448,35 mp și construcții, proprietatea debitorului.
Prețul de vânzare a bunului imobil este de 8.114.174 Euro+ TVA.
Licitația are loc în 27.04.2017, ora 11,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detaliile privind bunul scos la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar din București str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, Sector 1.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Shir

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 Apr 2017
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului SHIR INVESTMENT S.R.L., în faliment, in bankruptcy, en faillite. organizează licitație publică pentru vânzarea bunului imobil situat în Șoseaua Vergului nr. 59, sector 2, București compus din teren în suprafață de 30.448,35 mp și construcții, proprietatea debitorului.
Prețul de vânzare a bunului imobil este de 8.114.174 Euro+ TVA.
Licitația are loc în 27.04.2017, ora 11,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detaliile privind bunul scos la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar din București str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, Sector 1.

Consiliul Local Luncavita Sediul Localitatea

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 Apr 2017
CONSILIUL LOCAL LUNCAVITA cu sediul in localitatea Luncavita, nr.43, jud. Caras-Severin, tel. /fax: 0255/261101, e-mail: primaria_luncavitacs@yahoo.com , concesioneaza pe termen de 7 ani prin licitatie, suprafata de 1.371,32 ha pasune proprietate publica, crescatorilor de animale, membri ai colectivitatii locale, avand animalele inscrise in RNE. Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Consiliului Local, contra sumei de 80 lei. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 03.05.2017 ora 10,00. Data limita de depunere a ofertelor este 10.05.2017, ora 9,00. Adresa la care trebuie depuse ofertele este : Consiliul Local Luncavita, localitatea Luncavita, nr.43, jud. Caras-Severin, tel/fax : 0255/261101, e-mail: primaria_luncavitacs@yahoo.com . Ofertele trebuie depuse intr-un plic inchis si sigilat avand inauntru documentele in original sau in copie legalizata. Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Local Luncavita, in data de 10.05.2017, ora 12,00. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute este Tribunalul Caras-Severin, cu sediul in Resita, str. Horea, nr. 2-4, tel.: 0255212800, tel/fax : 0255211554. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Luncavita, secretariat . Anuntul licitatiei a fost transmis spre publicare in data de 17.04.2017.

Societatea Cooperativa ,,Flacara,, Bosanci vinde prin licitatie publica spatiul comercial

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 28 Mar 2017
Societatea Cooperativa ,,Flacara,, Bosanci, Judetul Suceava, vinde prin licitatie publica spatiul comercial ,,Magazin Mixt,,-Bosanci. Licitatia se va tine la Asociatia U.J.C.C. Suceava, in data de 17.04.2017, orele 10,00, neadjudecandu-se se va repeta in fiecare zi de luni.

AdevarulAnuntul TelefonicBursaCapitalClickCurentulCurierul NationalEvenimentul ZileiJurnalul NationalLibertateaNationalPutereaRingRomania LiberaZiare LocaleZiare InternationalePachet "Premium"Pachet "Ziare la OFERTA"Pachet "Ziare Super 5+"Pachet "Oferte Serviciu"Pachet "Matrimoniale"Pachet "Imobiliar"Pachet "Regional Sud-Est"Pachet "Regional Sud-Vest"Pachet "Regional Nord-Est"Pachet "Regional Nord-Vest"Pachet "Regional Central"Anunt pe 357 siteuri - 25 leiAnunt pe 63 siteuri - 10 leiAnunt pe 20 bloguri - 39 leiAbonament Anunturi Online
Anunturi fonduri europene
Anunturi in ziarul Adevarul
Anunturi de mica publicitate in ziarul National
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Publica 1 aparitie gratuit in Jurnalul National pentru fiecare 5 aparitii platite
Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Site-uri partenere:

Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Mica Publicitate Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Mare Publicitate Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Anuntul AZ
Anunturi in AZ
Anunturi Bursa
Anunturi Capital
Anunturi Click
Anunturi Curentul
Anunturi Curierul National
Anunturi ziar National
Anunturi Ring
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Licitatii Ziarul Adevarul
Anunturi adunari generale
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Anunturi Serviciu Ziare
Anunturi Online
Publicitate TV
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Libertatea
Mica Publicitate Brasov
Mica Publicitate Arad
Mica Publicitate Constanta
Mica Publicitate Cluj
Mica Publicitate Galati
Mica Publicitate Iasi
Mica Publicitate Sibiu
Mica Publicitate Timis
Publicare Anunt ziare
Cum public anunt in ziare
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Anunturi Ziare Nationale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi in ziare
Firme de publicitate
Inmatriculari Masini
Materiale Publicitare
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Birou Mediere Bucuresti
Servicii de curatenie
Anunt Ziar National
Situri partenere: Stiri de ultima ora Ziare Ziare romanesti
Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Ziare-Reviste.ro